Wydawca treści

Wróć do pełnej strony

Uzgodnienia z organami prowadzącymi

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/Сергей Гавриличев

Trwają obecnie uzgodnienia z organami prowadzącymi co do zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy".

Zgodnie z Regulaminem konkursu uzgodnienia szczegółowej propozycji zakresu Przedsięwzięcia strategicznego prowadzone są z tymi organami prowadzącymi, których Koncepcje w wyniku oceny merytorycznej końcowej uzyskały wymagane minimum punktowe. Uzgodnienia dotyczą oferty przedstawionej przez organ prowadzący w tych Branżach kluczowych, które uzyskały rekomendację Komisji i mogą zostać potencjalnie włączone do Przedsięwzięcia strategicznego.

Więcej na temat przedsięwzięcia strategicznego.

view szablon artykułu