Wydawca treści

Wróć do pełnej strony

Spotkanie informacyjne dla organów prowadzących

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/iqoncept

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu poświęconym projektom zintegrowanym (EFS i EFRR) w ramach Przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy.

Data spotkania: 10 marca 2015 r, godz. 11:00
Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Sala Okrągła
Rejestracja elektroniczna: Rejestracja
Materiały ze spotkania informacyjnego

 

 

Więcej na temat przedsięwzięcia strategicznego.

view szablon artykułu