Wydawca treści

Wróć do pełnej strony

Dodatkowe konsultacje dla organów prowadzących

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/iqoncept

Zgodnie z Regulaminem konkursu dodatkowe konsultacje prowadzone są z tymi organami prowadzącymi, których Koncepcje w wyniku oceny merytorycznej końcowej nie uzyskały wymaganego minimum punktowego.

Konsultacje dotyczą jedynie tych Branż kluczowych, które zostały wskazane przez Komisję. Przedmiotem konsultacji jest przede wszystkim:

  • wypracowanie oferty dedykowanej uczniom, nauczycielom kształcenia zawodowego/instruktorom praktycznej nauki zawodu,
  • określenie zakresu i kosztów planowanych działań.

Na podstawie wniosków i ustaleń z konsultacji organ prowadzący dokonuje kolejnej modyfikacji Koncepcji, która podlega ponownej  ocenie merytorycznej końcowej.

Więcej na temat przedsięwzięcia strategicznego.

view szablon artykułu