Aktualności

Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne: Szkolenie doskonalące dla nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora żeglarstwa

Morze

Zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego na szkolenie doskonalące nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora żeglarstwa w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z województwa pomorskiego, posiadający uprawnienia instruktora żeglarstwa.

Szkolenie odbędzie się w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku (80-642 Gdańsk, ul. Stogi 21) w dniach 25-27 października 2021 r. w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (6 godzin zajęć teoretycznych oraz 24 godziny zajęć praktycznych na wodzie).

Szkolenie jest bezpłatne, w tym zapewnione zostanie wyżywienie, a każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych. Dla nauczycieli niezamieszkałych w Gdańsku organizator gwarantuje nocleg.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza aplikacyjnego udostępnionego pod adresem https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/291237?newtest=Y&lang=pl

Informacji na temat szkolenia doskonalącego udzielają:

Załączniki:

  1. regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie "Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne",
  2. dokumenty uczestnika projektu, w tym:
  3. oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne" jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

view szablon artykułu

Polecamy

Projekt Zdolni z Pomorza

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie

Instytut Badań Edukacyjnych

Wykaz branż kluczowych określonych dla powiatów województwa pomorskiego

Wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego w poszczególnych branżach kluczowych

Baner Nauczyciel Pomorza 2021

Linki zewnętrzne

Deklaracja dostępności