POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY
Pomorskie Żagle Wiedzy

Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne: Konkurs projektów uczniowskich 2022/2023

UMWP
20.12.2022
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
AUTOR
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
20.12.2022

W ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne" zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie projektów uczniowskich w roku szkolnym 2022/2023.

Aktualizacja 30.06.2023 r.:

Informujemy, że zakończyła się ocena prac w Konkursie projektów uczniowskich zorganizowanym w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” w roku szkolnym 2022/2023.
Zgodnie z częścią IV. pkt 2 Regulaminu na podstawie ocen członków Komisji została sporządzona lista rankingowa projektów uczniowskich ustalona w kolejności malejącej na podstawie liczby punktów.
Poniżej publikujemy wyniki Konkursu:

Tytuł projektu
Adres bloga
Średnia liczba punktów przyznanych przez Komisję
Miejsce
Ratujcie się kto morze! https://www.instagram.com/ratuj_sie_kto_morze/ 20 1
Wodna przygoda https://wodna-misja.blogspot.com/ 20
Cudze chwalicie, swego nie znacie https://cudzechwaliciesp3lebork.blogspot.com/ 15 3
Eko Młodzież https://www.facebook.com/groups/218386087435814 15

 

Serdecznie gratulujemy!


Adresaci: uczniowie szkół podstawowych z województwa pomorskiego, którzy pod opieką nauczyciela realizują, podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, projekty uczniowskie w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej.

Prace składane na konkurs będą przygotowywane przez grupy projektowe złożone od 3 do 6 uczniów. Warunkiem koniecznym zgłoszenia szkolnej grupy projektowej do Konkursu jest systematyczne dokumentowanie przez grupę postępu prac projektowych za pomocą dostępnych portali społecznościowych (np. blog internetowy, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, itp.):

 1. konto na portalu społecznościowym powinno być dedykowane wyłącznie zajęciom w ramach projektu uczniowskiego;
 2. wpisy (co najmniej 5) powinny służyć dokumentacji spotkań oraz informować o postępie prac projektowych;
 3. pierwszy wpis może dodatkowo zawierać krótką prezentację grupy projektowej przedstawioną w formie tekstowej lub graficznej;
 4. ostatni wpis powinien zawierać pracę konkursową, na którą składają się opracowane przez uczniów:
  1. prezentacja efektów zrealizowanego projektu uczniowskiego – lub link odsyłający do prezentacji efektów zrealizowanego projektu uczniowskiego (np. prezentacja Power Point, film);
  2. opis realizacji projektu uczniowskiego przygotowany przez uczniów (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu);
 5. pracę konkursową należy umieścić w ostatnim wpisie na blogu do 26 maja 2023 r.

Zgłoszenie udziału w Konkursie szkolnych grup projektowych odbywa się poprzez elektroniczny formularz do 31 marca 2023 r.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/533626?newtest=Y&lang=pl

W poprzedniej edycji Konkursu najwyżej ocenione przez Komisję prace to:

Miejsce Tytuł projektu Adres bloga
1 The magic of the Baltic Sea – komiks w języku angielskim o Morzy Bałtyckim https://ekobaltyk.blogspot.com/
2 Jezioro Mikoszewskie i jego tajemnica https://jezioromikoszewskie.blogspot.com/
3 W poszukiwaniu ciekawych organizmów żyjących w wodach Bałtyku https://bierkowoedukacja.blogspot.com/
Zagraj w Pomorskie Żagle Wiedzy – oferta turystyczna Gminy Stegna. Jak jest, a jak może być – Monopoly – Gmina Stegna https://pzwmonopoly.blogspot.com/

 

 Załączniki:

 1. regulamin konkursu projektów uczniowskich w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”,
 2. dokumenty uczestnika projektu, w tym:
  1. oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  2. oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
  3. zakres danych uczestnika Projektu,
  4. deklaracja udziału w Projekcie,
 3. oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Informacji na temat konkursu projektów uczniowskich udziela:

 • Kamila Kargulewicz, tel. 58 32 68 426, e-mail: kargulewicz@pomorskie.eu
 • Joanna Bajor, tel. 58 32 68 742, e-mail: j.bajor@pomorskie.eu

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk