Aktualności

Nabór do projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Fot. ©Depositphotos/depositedhar

Departament Edukacji i Sportu ogłasza nabór do projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2.

Projekt adresowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań skierowanych do:

  • uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
  • nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium, natomiast w ofercie dla nauczycieli znajdą się szkolenia m.in. z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły w kontekście kształcenia zawodowego oraz dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy.

Rekrutacja ma charakter ciągły - aż do zakończenia projektu w 2023 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach prowadzonej rekrutacji oraz warunkach udziału projekcie znajdują się w Zasadach uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".

Chcąc przystąpić do projektu prosimy zapoznać się z ww. Zasadami, a następnie wypełnić formularz rekrutacyjny.

Formularze dla uczniów i nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu otworzą się po kliknięciu w poniższe linki:

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" - obowiązujące od 30 czerwca 2020 r.
  2. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" - obowiązujące od 30 sierpnia 2019 r,
  3. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" - obowiązujące do 29 sierpnia 2019 r,
  4. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" - obowiązujące do 31 sierpnia 2017r.,
  5. Wykaz uczniów przystępujących do projektu,
  6. Wykaz nauczycieli przystępujących do projektu,
  7. Zestawienie zawodów w branżach kluczowych.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

view szablon artykułu

Polecamy

Audycja Radia Gdańsk

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

Spoty

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu    
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)