O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 3 464 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 944 400,00 zł

Konferencja regionalna w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej”

Gala stypendialna

Trwający od dziewięciu lat program pomocy stypendialnej, promujący młode pomorskie talenty, cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Szczególne wyrazy uznania za wsparcie i pomoc w promowaniu oraz realizacji programu pomocy stypendialnej należą się pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz rodzicom uczniów uzdolnionych.

18 grudnia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na konferencję, podczas której zostaną wręczone stypendia na rok szkolny 2017/2018 oraz wyróżnienia 62 najzdolniejszym stypendystom roku szkolnego 2016/2017. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1).

Program konferencji:

I część 10.00 -  12.30:

  • stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego  przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe na rok 2018
  • stypendia i nagrody finansowane z budżetu województwa  przyznawane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych
  • stypendia finansowane ze środków europejskich przyznawane uczniom uzdolnionym, w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych

II część 13.00 - 14.30:

  • stypendia finansowane ze środków europejskich przyznawane uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych
view szablon artykułu

Terminy

  • 30 czerwca 2017 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017.

KONTAKT

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Kamila Kargulewicz, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk