STYPENDIA 2015/2016 i 2016/2017
Uczeń przy tablicy - Stock Photo

Sprawozdania z realizacji IPEU

Fot. ©Depositphotos/ gpointstudio
05.06.2017
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
05.06.2017

Przypominamy, iż 30 czerwca 2017 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017.

Sprawozdanie oraz załącznik do sprawozdania należy sporządzić na wskazanych przez Departament Edukacji i Sportu drukach.Wypełnione i czytelnie podpisane dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego):

  • osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku lub do siedziby Departamentu Edukacji i Sportu przy ul. Długi Targ 1-7 w Gdańsku,
  • drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem „PROJEKT STYPENDIALNY – sprawozdanie 2017”.

W związku z koniecznością złożenia do dnia 30 czerwca 2017 r. sprawozdania z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017, dla nauczycieli – opiekunów stypendystów w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017″ przygotowana została kolejna oferta szkoleniowa, dotycząca pomocy w opracowaniu sprawozdania z realizacji IPEU (termin szkolenia: 8 czerwca 2017).

UWAGA – można już zgłaszać chęć uczestnictwa, szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
https://oferta.cen.gda.pl/oferta/realizacja-indywidualnej-sciezki-rozwoju-ucznia-zdolnego-2/

Osoba do kontaktu z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
Urszula Kornas-Krzyżykowska
e-mail:
urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel.: 58 34 04 107

Seminarium trwać będzie ok. 7 godzin, zajęcia odbywać się będą w Gdańsku, w Centrum Edukacji Nauczycieli, Al. gen. Józefa Hallera 14. W ramach seminarium odbędą się zajęcia dydaktyczne i warsztatowe, zapewniony zostanie catering, a każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych.

Program szkolenia:
9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników (kawa, herbata, ciastka)
10.00 – 10.15 – powitanie uczestników, przedstawienie celów seminarium
10.15 – 11.45 – wykład „Rozpoznawanie uzdolnień i praca z uczniem zdolnym w świetle neurodydaktyki”
11.45 – 12.45 – wykład „Uczeń zdolny – o czym warto wiedzieć”
12.45 – 13.15 – przerwa obiadowa
13.15 – 14.45 – wykład „Tutoring/coaching/mentoring jako wsparcie ucznia zdolnego”
14.45 – 16.00 – warsztaty „Jak dobrze napisać sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia”

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium organizowanym w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017″, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk