Puzzle - Stock Photo

Powierzenie grantów w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”

Fot. ©Depositphotos/ Dan Barbalata
17.11.2023
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
AUTOR
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
17.11.2023

16 listopada 2023 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o powierzeniu dwudziestu czterem organom prowadzącym szkoły podstawowe na terenie naszego województwa grantów na realizację zadań związanych z kształtowaniem i rozwojem kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesieniem kompetencji nauczycieli. Granty zostały przyznane w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizującego przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych”.

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość skorzystać z różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych, warsztatów psychologicznych, wyjazdów do centrów nauki oraz instytucji kultury, zwiedzania zakładów pracy, pikników edukacyjnych czy spotkań z ekspertami, np. z obszaru zdrowego odżywiania.

Nauczyciele zaś będą mogli się przeszkolić np. w zakresie skutecznych metod nauczania, neurodydaktyki, czy wykorzystania nowoczesnych technologii.

W okresie realizacji projektu grantobiorcy, nauczyciele i kadra zarządzająca szkołami będą objęci kompleksową opieką regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli: Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Uchwała Nr 1335/498/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powierzenia Grantów w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”

Projekt „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowany jest w ramach FEP 2021-2027, Działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk