WSPÓŁPRACA Z NGO
Mężczyźni grający w piłkę nożną - Stock Photo

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1277/415/22 dokonał zmian w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”

Podniesiono wysokość środków przeznaczonych na realizację wskazanych w konkursie zadań do kwoty 890 000 zł oraz przedłużono termin składania ofert w tym konkursie na termin do dnia 13 stycznia 2023 r., do godziny 15:45. Pozostałe warunki konkursu i zakres zadań pozostały niezmienione. Zmiany nie dotyczą pozostałych konkursów.

Celem realizacji konkursu jest wspieranie i propagowanie realizacji programów, inicjatyw i innych działań aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie sportu powszechnego, w szczególności jako elementu tworzenia wspólnot i społeczności lokalnych, w tym również poprzez realizację dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych jako operatorów wojewódzkich celem realizacji wskazanych niżej zadań:

Zadanie 1.: Program dla dzieci klas I-III szkół podstawowych pod nazwą „Umiem Pływać”

Zadanie 2.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa na wsi i w małych miastach

Zadanie 3.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie szkolnym

Zadanie 4.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie akademickim

Pełna treść zmienionego ogłoszenia w załączniku.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Paweł Jęcek, tel. (58) 32 68 883, p.jecek@pomorskie.eu

ZMIENIONE OGŁOSZENIE KONKURSOWE DO POBRANIA
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk