WSPÓŁPRACA Z NGO
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 135/427/23 z dnia 7 lutego 2023 roku roku otwartego konkursu ofert: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”

Lista beneficjentów, będąca załącznikiem do uchwały nr 135/427/23, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie pytań dotyczących konkursów lub podpisywania umów, prosimy o kontakt:

Paweł Jęcek, tel. 58 32 68 883 p.jecek@pomorskie.eu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk