POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY
Żeglarstwo

Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne: Rekrutacja na szkolenia żeglarskie w 2023 r.

UMWP
05.12.2022
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
AUTOR
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
05.12.2022

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne.


Aktualizacja z dnia 20 marca 2023 r.

Informujemy, że z uwagi na małą liczbę chętnych na udział w szkoleniu przygotowującym do uzyskania uprawnień instruktora żeglarstwa w terminie 24 – 29 kwietnia 2023 r., termin ten zostaje odwołany. Aktualny harmonogram szkoleń wygląda następująco:

 • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień instruktora żeglarstwa (wymagane posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski) w terminach: 17 – 22 kwietnia, 8 – 13 maja, 21 – 26 sierpnia, 2 – 7 października;
 • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień żeglarza i sternika motorowodnego w terminach: 12 – 17 czerwca, 31 lipca – 5 sierpnia, 18 – 23 września;
 • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień sternika motorowodnego w terminie 30 – 31 marca.

Aktualizacja z dnia 20 lutego 2023 r.

Informujemy, że wprowadzono zmianę jednego z terminów szkolenia przygotowującego do uzyskania uprawnień instruktora żeglarstwa. Aktualny harmonogram szkoleń wygląda następująco:

 • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień instruktora żeglarstwa (wymagane posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski) w terminach: 17 – 22 kwietnia, 24 – 29 kwietnia, 8 – 13 maja, 21 – 26 sierpnia, 2 – 7 października;
 • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień żeglarza i sternika motorowodnego w terminach: 12 – 17 czerwca, 31 lipca – 5 sierpnia, 18 – 23 września;
 • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień sternika motorowodnego w terminie 30 – 31 marca.

Adresaci: nauczyciele szkół z województwa pomorskiego.

W 2023 r. zaplanowano zorganizowanie trzech typów szkoleń przygotowujących do prowadzenia praktycznych zajęć na wodzie:

 • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień instruktora żeglarstwa (wymagane posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski) w terminach: 17 – 22 kwietnia, 24 – 29 kwietnia TERMIN ODWOŁANY, 8 – 13 maja, 28 sierpnia – 2 września 21 – 26 sierpnia, 2 – 7 października;
 • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień żeglarza i sternika motorowodnego w terminach: 12 – 17 czerwca, 31 lipca – 5 sierpnia, 18 – 23 września;
 • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień sternika motorowodnego w terminie 30 – 31 marca.

Szkolenia odbędą się w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku (80-642 Gdańsk, ul. Stogi 21) w wymiarze 60 godzin dydaktycznych (szkolenie sześciodniowe: od poniedziałku do soboty) dla szkoleń przygotowujących do uzyskania uprawnień instruktora żeglarstwa oraz uprawnień żeglarza i sternika motorowodnego lub 20 godzin dydaktycznych (szkolenie dwudniowe: od czwartku do piątku) dla szkolenia przygotowującego do uzyskania uprawnień sternika motorowodnego.

Szkolenie jest bezpłatne, w tym zapewnione zostanie wyżywienie, a każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych. Dla nauczycieli niezamieszkałych w Gdańsku organizator gwarantuje nocleg.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu. Po zakończeniu szkolenia należy indywidualnie zgłosić się na egzamin wymagany do otrzymania uprawnień instruktora sportu w dyscyplinie żeglarstwo / uprawnień żeglarza.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza aplikacyjnego udostępnionego na stronie Departamentu Edukacji i Sportu oraz pod adresem https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/861546?lang=pl

Informacji na temat szkolenia udzielają:

Załączniki:

 1. regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”,
 2. dokumenty uczestnika projektu, w tym:
  • oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
  • zakres danych uczestnika Projektu,
  • deklaracja udziału w Projekcie,
 3. oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk