POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY
Pomorskie Żagle Wiedzy

Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne: Rekrutacja na szkolenia żeglarskie w 2022 r.

UMWP
31.01.2022
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
AUTOR
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
31.01.2022

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z województwa pomorskiego.

W 2022 r. zaplanowano zorganizowanie dwóch typów szkoleń przygotowujących do prowadzenia praktycznych zajęć na wodzie:

  • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień instruktora żeglarstwa (wymagane posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski) w terminach 4 – 9 kwietnia i 6 – 11 czerwca oraz
  • szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień żeglarza w terminach 25 – 30 kwietnia, 9 – 14 maja, 8 – 13 sierpnia, 12 – 17 września i 3 – 8 października.

Szkolenia odbędą się w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku (80-642 Gdańsk, ul. Stogi 21) w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.

Szkolenie jest bezpłatne, w tym zapewnione zostanie wyżywienie, a każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych. Dla nauczycieli niezamieszkałych w Gdańsku organizator gwarantuje nocleg.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu. Po zakończeniu szkolenia należy indywidualnie zgłosić się na egzamin wymagany do otrzymania uprawnień instruktora sportu w dyscyplinie żeglarstwo / uprawnień żeglarza.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza aplikacyjnego udostępnionego na stronie Departamentu Edukacji i Sportu oraz pod adresem https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/642441?newtest=Y&lang=pl

Rekrutacja trwa do 4 marca 2022 r.

Informacji na temat szkolenia udzielają:

Załączniki:

    1. regulamin konkursu projektów uczniowskich w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”,

 

  1. dokumenty uczestnika projektu, w tym:
  2. oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk