Pomorskie Żagle Wiedzy

Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne: Konkurs projektów uczniowskich

UMWP
26.10.2021
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
AUTOR
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
26.10.2021

W ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne" zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie projektów uczniowskich w roku szkolnym 2021/2022.

Adresaci: uczniowie, którzy pod opieką nauczyciela realizują, podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, projekty uczniowskie w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej w ramach projektów gminnych wchodzących w skład przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” (21 projektów realizowanych przez organy prowadzące szkoły podstawowe).

Prace składane na konkurs powinny być przygotowywane przez grupy projektowe złożone od 3 do 6 uczniów. Warunkiem koniecznym zgłoszenia szkolnej grupy projektowej do Konkursu jest prowadzenie przez grupę bloga internetowego:

 1. blog powinien być dedykowany wyłącznie zajęciom w ramach projektu uczniowskiego;
 2. wpisy na blogu (co najmniej 5) powinny służyć dokumentacji spotkań oraz informować o postępie prac projektowych;
 3. pierwszy wpis na blogu może dodatkowo zawierać krótką prezentację grupy projektowej przedstawioną w formie tekstowej lub graficznej;
 4. ostatni wpis na blogu powinien zawierać pracę konkursową, na którą składają się opracowane przez uczniów:
  • prezentacja efektów zrealizowanego projektu uczniowskiego – lub link odsyłający do prezentacji efektów zrealizowanego projektu uczniowskiego (np. prezentacja Power Point, film);
  • opis realizacji projektu uczniowskiego przygotowany przez uczniów (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu);
 5. pracę konkursową należy umieścić w ostatnim wpisie na blogu do 30 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenie udziału w Konkursie szkolnych grup projektowych odbywa się poprzez elektroniczny formularz do 11 marca 2022 r.

Formularz jest udostępniony pod adresem:

https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/347292?newtest=Y&lang=pl

Załączniki:

 1. regulamin konkursu projektów uczniowskich w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”,
 2. dokumenty uczestnika projektu, w tym:
 3. oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Informacji na temat konkursu projektów uczniowskich udziela:

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk