POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY
Żeglarstwo

Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne: Szkolenie doskonalące dla nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora żeglarstwa

30.09.2021
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
AUTOR
Kamila Kargulewicz
Kamila
Kargulewicz
30.09.2021

Zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego na szkolenie doskonalące nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora żeglarstwa w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z województwa pomorskiego, posiadający uprawnienia instruktora żeglarstwa.

Szkolenie odbędzie się w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku (80-642 Gdańsk, ul. Stogi 21) w dniach 25-27 października 2021 r. w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (6 godzin zajęć teoretycznych oraz 24 godziny zajęć praktycznych na wodzie).

Szkolenie jest bezpłatne, w tym zapewnione zostanie wyżywienie, a każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych. Dla nauczycieli niezamieszkałych w Gdańsku organizator gwarantuje nocleg.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza aplikacyjnego udostępnionego pod adresem https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/291237?newtest=Y&lang=pl

Informacji na temat szkolenia doskonalącego udzielają:

Załączniki:

    1. regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”,

 

  1. dokumenty uczestnika projektu, w tym:
  2. oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk