SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Pracownicy - Stock Photo

Nabór do projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

Fot. ©Depositphotos/depositedhar
18.05.2016
Beata Widera
Beata
Widera
AUTOR
Beata Widera
Beata
Widera
18.05.2016

Departament Edukacji i Sportu ogłasza nabór do projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2.

Projekt adresowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań skierowanych do:

  • uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
  • nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium, natomiast w ofercie dla nauczycieli znajdą się szkolenia m.in. z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły w kontekście kształcenia zawodowego oraz dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy.

Rekrutacja ma charakter ciągły – aż do zakończenia projektu w 2023 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach prowadzonej rekrutacji oraz warunkach udziału projekcie znajdują się w Zasadach uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Chcąc przystąpić do projektu prosimy zapoznać się z ww. Zasadami, a następnie wypełnić formularz rekrutacyjny.

Formularze dla uczniów i nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu otworzą się po kliknięciu w poniższe linki:

Dokumenty do pobrania:

  1. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – obowiązujące od 30 czerwca 2020 r.
  2. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – obowiązujące od 30 sierpnia 2019 r,
  3. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – obowiązujące do 29 sierpnia 2019 r,
  4. Zasady uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – obowiązujące do 31 sierpnia 2017r.,
  5. Wykaz uczniów przystępujących do projektu,
  6. Wykaz nauczycieli przystępujących do projektu,
  7. Zestawienie zawodów w branżach kluczowych.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk