SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Dłonie trzymające puzzle - Stock Photo

Uzgodnienia z organami prowadzącymi

Fot. ©Depositphotos/Сергей Гавриличев
04.03.2016
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
04.03.2016

Trwają obecnie uzgodnienia z organami prowadzącymi co do zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy".

Zgodnie z Regulaminem konkursu uzgodnienia szczegółowej propozycji zakresu Przedsięwzięcia strategicznego prowadzone są z tymi organami prowadzącymi, których Koncepcje w wyniku oceny merytorycznej końcowej uzyskały wymagane minimum punktowe. Uzgodnienia dotyczą oferty przedstawionej przez organ prowadzący w tych Branżach kluczowych, które uzyskały rekomendację Komisji i mogą zostać potencjalnie włączone do Przedsięwzięcia strategicznego.

Więcej na temat przedsięwzięcia strategicznego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk