SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Uczniowe piszący egzamin

Dodatkowe konsultacje dla organów prowadzących

Fot. ©Depositphotos/iqoncept
22.02.2016
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
22.02.2016

Zgodnie z Regulaminem konkursu dodatkowe konsultacje prowadzone są z tymi organami prowadzącymi, których Koncepcje w wyniku oceny merytorycznej końcowej nie uzyskały wymaganego minimum punktowego.

Konsultacje dotyczą jedynie tych Branż kluczowych, które zostały wskazane przez Komisję. Przedmiotem konsultacji jest przede wszystkim:

  • wypracowanie oferty dedykowanej uczniom, nauczycielom kształcenia zawodowego/instruktorom praktycznej nauki zawodu,
  • określenie zakresu i kosztów planowanych działań.

Na podstawie wniosków i ustaleń z konsultacji organ prowadzący dokonuje kolejnej modyfikacji Koncepcji, która podlega ponownej ocenie merytorycznej końcowej.

Więcej na temat przedsięwzięcia strategicznego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk