SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Wykres - Stock Photo

Regulamin konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego

Fot. ©Depositphotos/parfta
31.12.2015
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
31.12.2015

Konkurs na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowi podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy".

W związku z konkursem na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego zamieszczamy Regulamin konkursu wraz ze zmianami.

Dokumentacja konkursowa:

Wersja ujednolicona Regulaminu Regulamin konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” Pobierz

Uchwała Nr 493/45/15
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” Pobierz

Uchwała Nr 700/59/15
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 16 lipca 2015 roku

o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” Pobierz

Uchwała Nr 989/81/15
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 6 października 2015 roku

o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” Pobierz

Uchwała Nr 1321/101/15
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2015 roku

o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” Pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk