SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Uczniowe piszący egzamin

Komisja konkursowa

Fot. ©Depositphotos/iqoncept
23.06.2015
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
23.06.2015

Zgodnie z Regulaminem konkursu przedstawiamy wykaz podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji.

W posiedzeniach Komisji uczestniczą także, z prawem głosu doradczego, obserwatorzy. Skład osobowy Komisji uwzględniający także zastępców członków ustala się imiennie Zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Komisji:

 • dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Członkowie:

 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
 • Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku
 • Pracodawcy Pomorza Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Obserwatorzy:

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego – Okręg Pomorski
 • Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego
 • Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Więcej na temat przedsięwzięcia strategicznego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk