Zespół ds. spójności edukacyjnej

Proponowany zakres prac:

spójność działań w obszarze oświaty i nauk (w tym systemowa współpraca szkół z uczelniami), wsparcie działań służących budowie spójności nauczania i wychowania na wszystkich etapach edukacji (w tym rola starosty jako koordynatora polityki edukacyjnej na terenie powiatu),  z uwzględnieniem takich obszarów jak: wsparcie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń zdolny, uczeń z niepełnosprawnościami), polityka stypendialna, wyrównywanie szans edukacyjnych,  a także prace związane z przygotowaniem  zestawu kryteriów, które należy uwzględnić przy powołaniu placówek referencyjnych w obszarze edukacji specjalnej, edukacji integracyjnej oraz edukacji włączającej (działania związane z przygotowaniem konkursu w ramach RPO WP 2014-2020), możliwości wykorzystania szkół referencyjnych w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych (tak zwane „szkoły ćwiczeń").

Skład zespołu:

1. prof.UG, dr hab. Anna Machnikowska - przewodnicząca zespołu  Uniwersytet Gdański (PRO)
2. Aleksandra Bąkowska  Przedszkole Miejskie nr 12 Słupsk (PRO)
3. Anna Dereń Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach
4. Barbara Przychodzeń Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
5. dr Barbara Wikieł  Politechnika Gdańska 
6. Dariusz Glazik Starostwo Powiatowe w Bytowie
7. Dariusz Zelewski SP nr 1  w Kartuzach (PRO)
8. dr Grazyna Szyling Uniwersytet Gdański 
9. dr hab. Agnieszka Łojewska Uniwersytet Gdański
10. Katarzyna Hall Stowarzyszenie Dobra Edukacja (PRO)
11. Małgorzata Bukowska-Ulatowska Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
12. Piotr Kaczmarek  Gimnazjum nr 2 Tczew 
13. Anna Kreft  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Słupsku
14. Magdalena Kołodziejczak  Wójt Gminy Pruszcz Gdański
15. Leszek Burczyk Starosta Starogardzki
16. Piotr Zubowicz - sekretarz zespołu Centrum Edukacji Nauczycieli w  w Gdańsku