Zespół ds. edukacji prozdrowotnej

Proponowany zakres prac:

edukacja prozdrowotna i ekologiczna, szkolna i pozaszkolna oferta zajęć sportowych, system ocenienia zajęć z wychowania fizycznego, promocja aktywności fizycznej i sportu powszechnego oraz zdrowego odżywiania, promocja zasad służących zapewnieniu zdrowia psychofizycznego, profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w szkole.

Skład zespołu:

1. Dariusz Męczykowski - przewodniczący zepołu Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, UMWP (PRO)
2. dr Marek Jankowski Ośrodek Promocji Zdrowia w Gdańsku
3. dr hab. Tomasz Frołowicz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
4. Ewelina Lulińska-Kuklik Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Wejherowie
5. Maciej Kowalczuk Departament Edukacji i Sportu UMWP
6. Krystyna Żelich-Tarczyńska Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
7. Maciej Laszkiewicz Departament Zdrowia UMWP
8. Danuta Kokot Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku
9. Irena Czyż Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
10. dr Jacek Surwiło Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
11. Teresa Burczyk Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie
12. Jolanta Szulga - sekretarz zespołu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 

Materiały nagrane podczas 2. Spotkania zespołu ds. edukacji prozdrowotnej 30.06.2016 r.