Zespół ds. edukacji prozdrowotnej

Proponowany zakres prac:

edukacja prozdrowotna i ekologiczna, szkolna i pozaszkolna oferta zajęć sportowych, system ocenienia zajęć z wychowania fizycznego, promocja aktywności fizycznej i sportu powszechnego oraz zdrowego odżywiania, promocja zasad służących zapewnieniu zdrowia psychofizycznego, profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w szkole.

Skład zespołu:

1. Hanna Zych-Cisoń - przewodniczący zepołu Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, PRO
2. dr Tadeusz Jędrzejczyk Departament Zdrowia UMWP
3. dr hab. Marcin Dornowski, prof AWFiS Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
4. Ewelina Lulińska Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Wejherowie
5. Maciej Kowalczuk Departament Edukacji i Sportu UMWP
6. Krystyna Żelich-Tarczyńska Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
7. Maciej Laszkiewicz Departament Zdrowia UMWP
8. Danuta Kokot Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku
9. Teresa Burczyk Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie
10 Michał Kubicki Wydział Zdrowia - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
11 Irena Czyż - sekretarz zespołu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

 

Materiały nagrane podczas 2. Spotkania zespołu ds. edukacji prozdrowotnej 30.06.2016 r.