Ogłoszenie w sprawie realizacji w roku 2022 zadania publicznego pod nazwą: Spartakiada Dożynkowa o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego