Przyznano Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2024