Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2024”