Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert: „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2023”