Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert: „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2024” oraz „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2024”