Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2024”