Powierzenie grantów w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”