Aktualności

Spotkanie informacyjne w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

$image_alt

Spotkanie odbędzie się dnia 3 listopada 2016 roku w budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (ul. Ołowianka 1) o godzinie 9:00.

Zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych na spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu planowanych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" form wsparcia uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad sprawowania opieki dydaktycznej nad stypendystami – uczniami uzdolnionymi w zakresie przedmiotów zawodowych.

Prosimy o mailowe potwierdzanie udziału do dn. 27 października br. (e-mail: k.mykowska@pomorskie.eu)

view szablon artykułu

Polecamy

Audycja Radia Gdańsk

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

Spoty

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Izabela Weinberger, tel.: 58 32 68 426
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu   Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)