Aktualności

Dodatkowe konsultacje dla organów prowadzących

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/iqoncept

Zgodnie z Regulaminem konkursu dodatkowe konsultacje prowadzone są z tymi organami prowadzącymi, których Koncepcje w wyniku oceny merytorycznej końcowej nie uzyskały wymaganego minimum punktowego.

Konsultacje dotyczą jedynie tych Branż kluczowych, które zostały wskazane przez Komisję. Przedmiotem konsultacji jest przede wszystkim:

  • wypracowanie oferty dedykowanej uczniom, nauczycielom kształcenia zawodowego/instruktorom praktycznej nauki zawodu,
  • określenie zakresu i kosztów planowanych działań.

Na podstawie wniosków i ustaleń z konsultacji organ prowadzący dokonuje kolejnej modyfikacji Koncepcji, która podlega ponownej  ocenie merytorycznej końcowej.

Więcej na temat przedsięwzięcia strategicznego.

view szablon artykułu

Polecamy

Audycja Radia Gdańsk

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy".

Spoty

KONTAKT

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Izabela Weinberger, tel.: 58 32 68 426
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu   Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)