WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

W ramach promocji województwa zarząd może podjąć uchwałę o współorganizacji imprezy sportowej o charakterze międzynarodowym lub ogólnopolskim.

W tym celu prosimy wystosować do Marszałka Województwa Pomorskiego pismo z prośbą o współorganizację danej imprezy. Do pisma konieczne jest dołączenie regulaminu oraz zestawienia przewidywanych kosztów imprezy.