PROGRAMY ROZWOJU SPORTU POWSZECHNEGO

Program Umiem pływać zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowany jest do dzieci klas I-III szkół podstawowych na naukę pływania. Około 1500 dzieci bierze udział w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych gdzie uczą się nie tylko praktycznej umiejętności pływania ale również bezpiecznego przebywania nad wodą.

Operatorem wojewódzkim programu jest Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku.