NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Istnieje możliwość uzyskania nagród i wyróżnień na podstawie przepisów uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r.  oraz uchwałą Nr 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021 r.

Wzory wniosków określone są w uchwale 875/468/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2023

Nagrody na imprezę sportową.

W tym celu prosimy o wystosowanie do Marszałka Województwa Pomorskiego pisma z prośbą o ufundowanie nagród. Do pisma konieczne jest dołączenie regulaminu imprezy, zawierającego kryteria przyznawania nagród.

Nagrody przyznawane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do wskazanej wyżej uchwały.

Nagrody przyznawane trenerom.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do wskazanej wyżej uchwały.
Wnioski należy składać do 30 listopada danego roku.

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do wskazanej wyżej uchwały.
Wnioski należy składać do 30 listopada danego roku.

Szczegóły dotyczące nagród i wyróżnień zostały określone w § 3-4 oraz § 10-13 uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r.  oraz uchwałą Nr 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021 r.