NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Istnieje możliwość uzyskania nagród i wyróżnień na podstawie przepisów uchwały 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/4067/akt.pdf zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/5596/akt.pdf

Wzory wniosków określone są w Uchwale nr 849/280/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. https://bip.pomorskie.eu/a,65925,w-sprawie-okreslenia-regulaminu-pracy-kapituly-oceniajacej-wnioski-o-przyznanie-stypendium-sportoweg.html

Nagrody na imprezę sportową.

W tym celu prosimy o wystosowanie do Marszałka Województwa Pomorskiego pisma z prośbą o ufundowanie nagród. Do pisma konieczne jest dołączenie regulaminu imprezy, zawierającego kryteria przyznawania nagród.

  1. Nagrody przyznawane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do wskazanej wyżej uchwały.

  1. Nagrody przyznawane trenerom.

Wzory wniosków stanowi załącznik nr 3 do wskazanej wyżej uchwały.
Wnioski należy składać do 30 listopada danego roku.

  1. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do wskazanej wyżej uchwały.
Wnioski należy składać do 30 listopada danego roku.

Szczegóły dotyczące nagród i wyróżnień zostały określone w § 3-4 oraz § 10-13 uchwały 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r.