Kontakt

Departament Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
 
Adres:
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Adres do korespondencji:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
 
Sekretariat:
tel. 58 32 68 850
fax: 58 32 68 854
e-mail: des@pomorskie.eu