Ogłoszenia i informacje

Nabór ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorskie wsparcie Liderów Młodzieżowych".

Oferta na realizację projektu

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych".

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego

„Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu", złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Edukacyjną ODiTK

Realizacja zadania publicznego

Ogłoszenie realizacji zadania publicznego pn. „Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu", złożonej przez Pracownię Inicjatyw Społecznych Transformatornia

Wynik konkursu na realizację zadania publicznego

Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 293/139/20/20 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych".

— 5 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 5 z 18 rezultatów.