Konkurs Nauczyciel Pomorza

VII edycja Konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Nauczyciel Pomorza” – nabór wniosków

Ludzie
PBW w Gdańsku

W ostatnim czasie nauczycielom przyszło zmagać się z ogromnymi wyzwaniami: z jednej strony z realizacją kształcenia zdalnego, a z drugiej z napływem do szkół dzieci i młodzieży z ogarniętej wojną Ukrainy. Pedagodzy muszą sprostać nowym wymaganiom i realizować zadania, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia. Znakomitą okazją do uhonorowania ich trudu jest zgłoszenie kandydatury nauczyciela do tytułu „Nauczyciela Pomorza Roku 2022".

Od kilku lat w Konkursie „Nauczyciel Pomorza", którego przeprowadzeniem zajmuje się w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, doceniani są wybitni nauczyciele z pomorskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury nauczycieli, którzy z pasją realizują działania dydaktyczne i wychowawcze, swoją postawą  wspierają i inspirują innych pedagogów, a ponadto wykazują się zaangażowaniem w sprawy środowiska lokalnego.

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 finalistów, z których zostanie wyłonionych 5 laureatów. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2022" oraz statuetkę, pozostali – wyróżnienia. W uzasadnionych przypadkach, spośród wszystkich zgłoszeń, Komisja Konkursowa może rekomendować Marszałkowi kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w jednym z pięciu kryteriów wskazanych w Regulaminie. Dla laureatów przewidziano także nagrody pieniężne.

Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić: dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

Wnioski należy składać do 31 lipca br. O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Finaliści zostaną wyłonieni do końca września. O miejscu i terminie wręczenia nagród rekomendowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Uroczysta gala konkursu będzie miała miejsce podczas IX Forum Pomorskiej Edukacji.

Wniosek należy wypełnić online, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać wraz z załącznikiem nr 1 na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku:

al. gen. J. Hallera 14 80-401 Gdańsk z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza" w 2022 roku.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00–15.00 (od poniedziałku do piątku):

tel.: 58 344 01 68; e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl

Dokumenty:

Uchwała Nr 236/31/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 marca 2019 r.

Załącznik do Uchwały Nr 236/31/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 marca 2019 r. - Regulamin konkursu

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza"

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „Nauczyciel Pomorza"

view szablon artykułu

Konkurs „Nauczyciel Pomorza Roku2021”

Konkurs Nauczyciel 2021
Beata Kwaśniewska

Tegoroczna gala konkursu „Nauczyciel Pomorza Roku 2021" odbyła się stacjonarnie w Sali im. Lecha Bądkowskiego (sala okrągła) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 16 listopada. Marszałek Województwa Pomorskiego uhonorował nauczycieli, którzy w wyjątkowy sposób łączą w codziennej pracy z uczniami: wiedzę, doświadczenie, pasję i zaangażowanie.

Goście zaproszeni na uroczyste spotkanie poznali finalistów konkursu „Nauczyciel Pomorza", w którym  udział wzięli pedagodzy zgłoszeni przez dyrektorów szkół, organy prowadzące placówki oświatowe oraz społeczne organy systemu oświaty. Jury konkursu na podstawie kilkudziesięciu wniosków wyłoniło 10 osób.

Tytuł „Nauczyciel Pomorza Roku 2021", statuetkę oraz główną nagrodę pieniężną otrzymała Zdzisława Głowienka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku.

Marszałek Mieczysław Strug wręczył nagrody i listy gratulacyjne wszystkim finalistom.  Czworo laureatów konkursu otrzymało wyróżnienia i nagrody pieniężne :

 • Mariola Romel-Kosiedowska – nauczycielka fizyki z 34-letnim stażem ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 • Sylwia Ropińska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Silnie (powiat chojnicki),
 • Monika Agnieszka Skwarek – nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku,
 • Kamila Żwirek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopedii i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Lubieszewie.

Pozostali  finaliści  konkursu, otrzymali  gratulacje i podziękowania :

 • Marcin Stanisław Kisielewski – nauczyciel fizyki, informatyki i przedmiotu zawodowego – technik informatyk w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych
  w Słupsku,
 • Anna Borowicz – nauczycielka biologii i chemii ze Szkoły Podstawowej im. Księdza prałata Józefa Biegusa w Baninie,
 • Anna Adryjanek – wicedyrektor szkoły, nauczycielka języka polskiego
  w Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych,
 • Agata Borowiec – oligofrenopedagog i dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku,
 • Elżbieta Maria Zardzewiały – nauczycielka plastyki i edukacji do bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie.

Specjalne wyróżnienie oraz nagrodę z rąk przedstawiciela Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  i członka komisji konkursowej, przedstawiciela środowisk rynku pracy, prezesa Regionalnej Izby Przedsiębiorców Pomorskich Jarosława Filipczaka, otrzymała Joanna Sznajder-Stworzyjanek, nauczycielka informatyki, matematyki oraz przedmiotów zawodowych bloku inżynierii i ochrony środowiska.

Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalno-muzycznego „Balbiny" pod kierunkiem Marii Seibert z Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji , zdobywczyni tytułu „Nauczyciel Pomorza Roku 2020".

Organizatorem konkursu w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

view szablon artykułu

Finaliści Konkursu „Nauczyciel Pomorza” w 2021 roku

Ludzie
Fot. ©Depositphotos/ andresr

Członkowie komisji konkursowej Konkursu „Nauczyciel Pomorza" jak co roku wyłonili dziesięciu nauczycieli, którzy poprzez swoją wybitną działalność mogą być przykładem dla swoich koleżanek i kolegów. Kandydatury do tytułu najwybitniejszego nauczyciela na Pomorzu w roku 2021 zostały zarekomendowane Marszałkowi Województwa Pomorskiego. Wybrano pedagogów, którzy mogą poszczycić się ponadprzeciętną aktywnością na wielu płaszczyznach pracy z uczniem, współpracy z nauczycielami i szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym.

Nominowani do tytułu „Nauczyciel Pomorza Roku 2021" w kolejności alfabetycznej to:

Anna Adryjanek – nauczycielka języka polskiego i wicedyrektorka Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych im. adm. Józefa Unruga w Gdańsku,

Anna Borowicz – nauczycielka biologii i chemii ze Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie,

Agata Borowiec – oligofrenopedagożka i dyrektorka Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku,

Zdzisława Głowienka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku,

Marcin Stanisław Kisielewski – nauczyciel fizyki, informatyki i przedmiotu zawodowego – technik informatyk w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku,

Mariola Romel-Kosiedowska – nauczycielka fizyki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,

Sylwia Ropińska – nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Silnie,

Monika Agnieszka Skwarek – nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku,

Elżbieta Maria Zardzewiały – nauczycielka plastyki i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie,

Kamila Żwirek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopedii i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Lubieszewie.

Spośród finalistów konkursu w sposób szczególny zostanie uhonorowanych pięciu nauczycieli. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2021", statuetkę i nagrodę pieniężną, a pozostali czterej kandydaci wraz z wyróżnieniem odbiorą również nagrody pieniężne.

Laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Nauczyciela Pomorza" poznamy 16 listopada br. w czasie uroczystej gali, która odbędzie się w sali im. Lecha Bądkowskiego (sala okrągła) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

view szablon artykułu

Zapraszamy do udziału w VI edycji ogłoszonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego Konkursu „Nauczyciel Pomorza".

Ludzie
Fot. ©Depositphotos/yanlev

Od ponad roku nauczycielom i dyrektorom szkół, a także uczniom i ich rodzicom przyszło się mierzyć z nieznanymi dotychczas wyzwaniami, wymaganiami i oczekiwaniami związanymi z realizacją kształcenia zdalnego.

Przeżywamy okres wielkiej próby odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności za rozwój i kondycję młodych Pomorzan. Dlatego na szczególne docenienie zasługują nauczyciele i wychowawcy, którzy w tym trudnym okresie wyróżniają się swoim niezwykłym zaangażowaniem w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą, potrafią dostrzec i rozwinąć zainteresowania uczniów i wspomóc ich w trudnościach. Takich pedagogów jest w województwie pomorskim wielu, często pracują w małych miejscowościach i znani są tylko w swoim środowisku lokalnym. Warto, by o ich sukcesach, nowatorskich metodach pedagogicznych i sposobach budowania więzi społecznych dowiedzieli się inni.

Dla nich właśnie, już po raz szósty pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego, organizowany jest Konkurs „Nauczyciel Pomorza".

Zgłoszenia kandydatów do końca lipca 2021 r.

Wnioski można składać do 31 lipca 2021 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku): tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106;
e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl

Wniosek może złożyć: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej; rada szkoły lub placówki; rada rodziców; samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Natomiast wnioski nauczycieli będących dyrektorami składa organ prowadzący placówkę.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować i przesłać na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk. O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Grupę finalistów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu poznamy jesienią podczas uroczystości nadania tytułu „Nauczyciel Pomorza Roku 2021".

Do pobrania:

view szablon artykułu

Konkurs „Nauczyciel Pomorza Roku 2020” już rozstrzygnięty

Nauczyciel
Fot. ©Depositphotos/ andresr

Marszałek Województwa Pomorskiego tytuł: „Nauczyciel Pomorza Roku 2020" przyznał Marii Seibert, nauczycielce muzyki i zajęć artystycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku.

Wśród nominowanych do tytułu i wyróżnianych w tegorocznej, już piątej, edycji konkursu są nauczyciele z Banina, Bytowa, Człuchowa, Kmiecina, Malborka oraz  Gdańska i Gdyni.

Sylwetki nominowanych i laureatów konkursu „Nauczyciel Pomorza Roku 2020" zostały zaprezentowane na stronie Portalu Samorządu Województwa Pomorskiego: https://pomorskie.eu/maria-seibert-z-malborka-nauczycielka-pomorza-2020-na-co-dzien-uczy-muzyki-w-ogolniaku/    

Serdecznie gratulujemy laureatce uhonorowanej tytułem „Nauczyciel Pomorza Roku 2020" oraz nauczycielom, którzy otrzymali nominacje i wyróżnienia.

Zapraszamy do udziału w konkursie w 2021 roku.

view szablon artykułu

V edycja Konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Nauczyciel Pomorza”

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska UMWP
Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska UMWP

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogłoszonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego Konkursu „Nauczyciel Pomorza".

Do konkursu można zgłaszać kandydatury nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów naszego regionu. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Konkursu, tak jak poprzednie, umożliwi poznanie niezwykłych osobowości wybitnych pedagogów.

Wyzwania, wymagania i oczekiwania, z jakimi przyszło się zmierzyć nauczycielom i dyrektorom szkół, a także uczniom i ich rodzicom w ostatnim czasie z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wprowadzeniem w szkołach i placówkach kształcenia zdolnego, nie znajdują precedensu w historii polskiej szkoły po roku 1989. Przeżywamy okres wielkiej próby odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności za rozwój i kondycję młodych Pomorzan. Dlatego na szczególne docenienie zasługują nauczyciele i wychowawcy, którzy w tym trudnym okresie wyróżniają się swoim niezwykłym zaangażowaniem w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą, potrafią dostrzec i rozwinąć zainteresowania uczniów i wspomóc ich w trudnościach. Takich pedagogów jest w województwie pomorskim wielu, często pracują w małych miejscowościach i znani są tylko w swoim środowisku lokalnym. Warto, by o ich sukcesach, nowatorskich metodach pedagogicznych i sposobach budowania więzi społecznych dowiedzieli się inni.
Dla nich właśnie, już po raz piąty pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego, organizowany jest Konkurs „Nauczyciel Pomorza".

Komisja Konkursowa wybierze 10 kandydatów, spośród których wyłonionych zostanie 5 laureatów Konkursu. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza" i statuetkę, pozostali – wyróżnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może również rekomendować Marszałkowi Województwa Pomorskiego kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w określonym obszarze działalności edukacyjnej. Zarówno laureaci, jak i wyróżnieni otrzymują nagrody pieniężne.

Zgłoszenia kandydatów do końca czerwca 2020 r.
Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku): tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106;
e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl.

Kryteria.
Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, uwzględniającego ich możliwości i predyspozycje, jak i budowania zespołu klasowego, wspólnego rozwijania zainteresowań i pasji uczniowskich. Do tytułu „Nauczyciel Pomorza" nominowani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi autorytetami i mentorami, przyjaźnie towarzyszącymi im w rozwoju intelektualnym i społecznym, przygotowujący młodych Pomorzan do aktywności w życiu społecznym.

Zgłoszenia nauczycieli, procedury konkursowe.
Wnioski o nadanie tytułu mogą składać: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej; rada szkoły lub placówki; rada rodziców; samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Natomiast wnioski nauczycieli będących dyrektorami składa organ prowadzący placówkę.

Terminy.
Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować i przesłać na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk. O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Grupę finalistów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu poznamy jesienią podczas uroczystości nadania tytułu „Nauczyciel Pomorza 2020 roku".

Do pobrania:

view szablon artykułu

Nauczyciel Pomorza 2019

Piotr Maciej Cyrta i nauczyciele nominowani do nagrody
Nauczyciel Pomorza Roku 2019. Fot. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

W dniu 11 października 2019 r. podczas VIII Forum Pomorskiej Edukacji w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się uroczysta gala czwartej edycji Konkursu „Nauczyciel Pomorza". Tegorocznymi finalistami konkursu zostali: Agnieszka Anna Banasiak, Anna Borowicz, Robert Maciej Cytra, Sylwia Anna Kaszuba, Halina Maria Mechler, Seweryn Murawski, Małgorzata Ryś-Kiełtyka, Krystyna Teresa Szczepańska, Alicja Tubaja i Gabriel  Wołosewicz. 
Spośród finalistów Marszałek Województwa Pomorskiego tytułem laureata wyróżnił: Sylwię Annę Kaszubę, nauczycielkę języka angielskiego w Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu, Halinę Marię Mechler, nauczycielkę języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku, Seweryna Murawskiego, nauczyciela wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie oraz Gabriela Wołosewicza, nauczyciela chemii i przedmiotów zawodowych w  zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz technik organizacji reklamy w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie, który otrzymał także nagrodę specjalną organizacji przedsiębiorców. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrodę w wysokości 3 tysięcy złotych. 
Tytuł Nauczyciela Pomorza Roku 2019 otrzymał Robert Maciej Cyrta, nauczyciel historii, religii i wiedzy o teatrze w XX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, który poza nagrodą finansową w wysokości 6 tysięcy złotych uhonorowany został również pamiątkową statuetkę wykonaną z brązu. 
Nagrody i listy gratulacyjne wyróżnionym wręczył Józef Sarnowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.  
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym, doceniając ich niezwykły dorobek zawodowy, wrażliwość na potrzeby dzieci i młodzieży, kreatywną pracę, krytyczny stosunek do samego siebie, niezależność osobistą i wolność wyboru oraz zaangażowanie społeczne. 
Jesteśmy głęboko przekonani, że nagradzając i promując nauczycieli wyróżniających się swą pozytywną siłą oddziaływania na uczniów i środowisko lokalne, także zmieniamy szkoły i placówki oświatowe dla dobra dzieci i młodzieży. Dlatego też już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejne edycji konkursu „Nauczyciel Pomorza" w 2020 r.   
view szablon artykułu

Finaliści Konkursu “Nauczyciel Pomorza Roku 2019”

Nauczyciel
Fot. ©Depositphotos/ andresr

3 października br. członkowie komisji konkursowej konkursu „Nauczyciel Pomorza" zarekomendowali Marszałkowi Województwa Pomorskiego 10 nauczycieli do tytułu najwybitniejszego nauczyciela na Pomorzu w roku 2019. Wybrano pedagogów, którzy wykazali się szczególną umiejętnością łączenia indywidualnych pasji i aktywności społecznej z inspirującą, rzetelną pracą pedagogiczną oraz niezwykłą aktywnością wychowawczą.

Nominowani do tytułu w kolejności alfabetycznej to:

- Agnieszka Anna Banasiak - nauczycielka historii i WOS w Szkole Podstawowej nr 1
w Gdańsku,

- Anna Borowicz - nauczycielka biologii i chemii w Szkole Podstawowej w Baninie,

- Robert Maciej Cyrta - nauczyciel historii, religii oraz wiedzy o teatrze w XX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku

- Sylwia Anna Kaszuba - nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu,

- Halina Maria Mechler - nauczycielka języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku,

- Seweryn Murawski - nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie,

- Małgorzata Ryś-Kiełtyka - nauczycielka historii i WOS w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie,

- Krystyna Teresa Szczepańska - nauczycielka historii, języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie,

- Alicja Tubaja - nauczycielka biologii i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie,

- Gabriel Wołosewicz - nauczyciel chemii oraz przedmiotów zawodowych w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz technik organizacji reklamy w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.

Spośród finalistów konkursu zostanie wyłonionych pięciu nauczycieli. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2019", statuetkę i nagrodę pieniężną, a pozostali czterej kandydaci otrzymają wyróżnienia i również nagrody pieniężne.

Laureatów Nauczyciela Pomorza poznamy 11 października 2019 r. w czasie uroczystej gali, która odbędzie się podczas VIII Forum Pomorskiej Edukacji. Przewodnim tematem Forum jest „Rok Wolności i Solidarności".

view szablon artykułu

Czwarta edycja Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

kredki
Fot. ©Depositphotos/ Denis Pogostin

Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Nauczyciel Pomorza", za którego organizację, w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, odpowiedzialna jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku.

W konkursie można zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów naszego regionu. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Konkursu, tak jak poprzednie, umożliwi poznanie niezwykłych osobowości wybitnych nauczycieli. Organizatorom zależy również na udziale osób, które brały już udział w Konkursie.

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 kandydatów, spośród których wyłonionych zostanie 5 laureatów Konkursu. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza" i statuetkę, pozostali – wyróżnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, Komisja Konkursowa może rekomendować Marszałkowi kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w jednym z pięciu kryteriów wskazanych w Regulaminie. Zarówno laureaci, jak i wyróżnieni otrzymują nagrody pieniężne.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2019 r. do 15 września 2019 r. Uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród przez Marszałka Województwa Pomorskiego będzie miało miejsce podczas VIII Forum Pomorskiej Edukacji.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):

tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106;         

e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl.

view szablon artykułu

Konkurs „Nauczyciel Pomorza” już po raz czwarty!

Ludzie
Fot. ©Depositphotos/yanlev

Zgłoszenia kandydatów do końca czerwca.

Wyzwania, wymagania i oczekiwania jakim powinni sprostać nauczyciele wzrosły w ostatnim roku z powodu głębokich zmian w polskiej oświacie. Dlatego na szczególne docenienie zasługują nauczyciele i wychowawcy, którzy w tym trudnym okresie wyróżniają się swoim niezwykłym zaangażowaniem w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą, potrafiący dostrzec i rozwinąć zainteresowania uczniów i wspomóc w trudnościach. Takich pedagogów jest w województwie pomorskim wielu, często pracują w małych miejscowościach, znani są  tylko w swoich środowiskach lokalnych. Warto by o ich sukcesach, nowatorskich metodach pedagogicznych i sposobach budowania więzi społecznych dowiedzieli się inni.

Dla nich właśnie organizowany jest już po raz czwarty pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego konkurs „Nauczyciel Pomorza", nagradzający pedagogów pracujących w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Kryteria

Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, uwzględniającego ich możliwości i predyspozycje, jak i budowania zespołu klasowego, wspólnego rozwijania zainteresowań i pasji uczniowskich. Wybierani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi autorytetami i mentorami, przyjaźnie towarzyszącymi im w rozwoju intelektualnym i społecznym, przygotowujący młodych Pomorzan do aktywności w społeczeństwie.

 

Zgłoszenia nauczycieli,  procedury konkursowe:

Wniosek o nadanie tytułu mogą złożyć: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Natomiast wnioski nauczycieli będących dyrektorami składa organ prowadzący placówkę.

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 kandydatów, spośród których wyłonionych zostanie 5 laureatów Konkursu. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza" i statuetkę, pozostali – wyróżnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, Komisja Konkursowa może rekomendować Marszałkowi kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w jednym z pięciu kryteriów wskazanych w Regulaminie. Zarówno laureaci, jak i wyróżnieni otrzymują nagrody pieniężne.

 

Terminy

Wnioski można składać do 30 czerwca 2019 r. 15 września 2019 r.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, przesłać do bazy, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza" w 2019 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu). O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Grupę finalistów i wyróżnionych w  tegorocznej edycji Konkursu poznamy w pod koniec września, a uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza", wręczenie wyróżnień i nagród odbędzie się 18 października 2019 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni podczas VIII Forum Pomorskiej Edukacji.

 

Do pobrania

view szablon artykułu

Małgorzata Klasa Nauczycielką Pomorza 2018. Uroczysta gala w Teatrze Muzycznym w Gdyni

Małgorzata Klasa – Nauczycielka Pomorza 2018. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
Małgorzata Klasa – Nauczycielka Pomorza 2018. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Jest nauczycielką rachunkowości finansowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Realizowała wiele projektów dla uczniów i zachęca ich do udziału w kampaniach ogólnopolskich. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. Małgorzata Klasa z Kartuz została Nauczycielką Pomorza 2018.a

 

Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 19 października 2018 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni podczas VII Forum Pomorskiej Edukacji.

 

Nauczyciel Pomorza 2018: wyróżnienia i nagrody

Do tytułu Nauczyciela Pomorza 2018 nominowanych było 10 osób. Kapituła konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim to, jakie innowacyjne metody nauczania wprowadza nauczyciel i w jaki sposób inspiruje uczniów do działania. Ponadto, brano pod uwagę sukcesy nauczyciela, sposób, w jaki wspiera uczniów i animuje im czas. Jury przyznało cztery wyróżnienia dla:

–  Mirosława Jana Brozisa, nauczyciela fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku,

–  Eweliny Kujawskiej, nauczycielki języka polskiego i historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie,

– Marleny Modrzejewskiej-Trochy, neurologopedy i wicedyrektorki w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie,

– Jana Konrada Wilkanowskiego, nauczyciela biologii i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie.

 

 

Wyróżnieni nauczyciele otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 3 tys. zł. Jury konkursu zdecydowało, że Nauczycielem Pomorza 2018 zostanie Małgorzata Klasa z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, nauczycielka z 33-letnim stażem pracy. Realizowała  projekty:  Miesiąc przedsiębiorczości w ZSZiO w Kartuzach, Innowatorium – tydzień przedsiębiorczości, Dialog czy monolog, ABC młodego ekonomisty. Brała udział w kampanii edukacyjnej ZUS, zakończonej konkursem Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Prowadzi koło rachunkowości i finansów, organizuje etapy szkolny i okręgowy Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Prowadzi coroczny szkolny konkurs z rachunkowości, którego etap szkolny stanowi jednocześnie eliminacje do międzywojewódzkiego konkursu Mistrz Rachunkowości. Była inicjatorką rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły na technikum informatyczne i technikum organizacji reklamy, a od 2010 r. opracowuje program praktyk zawodowych dla ekonomistów w programach Leonardo da Vinci i Erazmus + .

Nauczycielka jest zaangażowana w działania na rzecz środowiska lokalnego, zachęca uczniów do poznawania małej ojczyzny (obozy naukowe, piesze rajdy po Kaszubach, tygodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza, konkurs Tak daleko a jednak blisko. Kaszubi i górale – regiony od korzeni). Jest współpracownikiem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, gdzie pracuje jako ekspert z dziedziny księgowości. Ponadto, motywuje wychowanków do wolontariatu (w 2017 roku  wyróżniona przez minister edukacji narodowej) oraz krwiodawstwa. Cyklicznie realizuje projekt edukacyjny dla uczniów ze SPE Dobry start drogą do kariery. Wspomagała proces dydaktyczny uczniów w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej lub mających trudności w uczeniu się z powodu dysleksji bądź niewydolnych wychowawczo. W latach 2012-2013 była opiekunem naukowym stypendystki w ramach projektu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Jej uczennica zajęła I miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i otrzymała indeks tej uczelni. Nauczycielka otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego, a także Nagrodę Kuratora Oświaty, a w 2017 roku Nagrodę Ministra Edukacji.

Nauczycielka Pomorza 2018 otrzymała pamiątkową statuetkę oraz bon o wartości 6 tys. zł. Małgorzata Klasa nie kryła wzruszenia. Podczas przemówienia powiedziała, że te wszystkie sukcesy zawdzięcza swoim uczniom i ich zaangażowaniu. Nagrodę i wyróżnienia wręczyli: marszałek Mieczysław Stuk, wicemarszałek Wiesław Byczkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt.

Galę prowadził Przemysław Staroń – Nauczyciel Roku 2018, psycholog, kulturoznawca i pedagog w II Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Marszałek Mieczysław Struk wręczył Przemysławowi Staroniowi medal De Nihilo Nihil Fit za niezwykłą umiejętność pracy z uczniami przy wykorzystaniu naturalnych dla nich form komunikacji i pozyskiwania wiedzy oraz za ogromną wrażliwość na łączenie pokoleń oraz sprawy społeczne.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

view szablon artykułu

Finaliści Konkursu “Nauczyciel Pomorza Roku 2018”

Fot. ©Depositphotos/ andresr
Fot. ©Depositphotos/ andresr

27 września br. członkowie komisji konkursowej konkursu „Nauczyciel Pomorza" zarekomendowali Marszałkowi Województwa Pomorskiego 10 nauczycieli do tytułu najwybitniejszego nauczyciela na Pomorzu w roku 2018. Wybrano pedagogów, którzy wykazali się szczególną umiejętnością łączenia indywidualnych pasji i aktywności społecznej z inspirującą, rzetelną pracą pedagogiczną oraz niezwykłą aktywnością wychowawczą.

Nominowani do tytułu w kolejności alfabetycznej to:

 • Mirosław Jan Brozis – nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku,
 • Dorota Dankowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku,
 • Barbara Irena Jachimowicz – nauczycielka  przyrody w Szkole Podstawowej nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku,
 • Małgorzata Klasa – nauczycielka rachunkowości finansowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach,
 • Katarzyna Kruszewska – nauczycielka języka polskiego i historii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku,
 • Ewelina Kujawska – nauczycielka języka polskiego i historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie,
 • Marta Młyńska – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,
 • Marlena Modrzejewska-Trocha – neurologopeda, terapeuta biofeedback, wicedyrektor w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie,
 • Alicja Maria Tanajewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie,
 • Jan Konrad Wilkanowski – nauczyciel biologii i i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie.

Spośród finalistów konkursu zostanie wyłonionych pięciu nauczycieli. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2018", statuetkę i nagrodę pieniężną, a pozostali czterej kandydaci otrzymają wyróżnienia i również nagrody pieniężne.

Laureatów Nauczyciela Pomorza poznamy w czasie uroczystej gali, która odbędzie się 19 października, podczas VII Forum Pomorskiej Edukacji.

view szablon artykułu

Kto zostanie najlepszym pedagogiem 2018 roku na Pomorzu? Zwycięzcę poznamy w październiku

Fot. ©Depositphotos/yanlev

Zakończył się nabór wniosków do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2018" ogłoszony przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Już w październiku dowiemy się do kogo trafi statuetka oraz prestiżowy tytuł.

Na konkurs wpłynęło 51 wniosków. Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2018" oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza 2018" oraz wręczenie nagród  będzie miało miejsce podczas VII Forum Pomorskiej Edukacji.

Zwyciężczynią drugiej edycji konkursu została Maria Gajewska, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku, która odbierając nagrodę w 2017 roku zwróciła uwagę, że poznawanie, opisywanie i zrozumienie przez uczniów otaczającego nas świata
to powołanie pomorskiego nauczyciela.

view szablon artykułu

Twój pedagog jest wyjątkowy? Zgłoś go do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2018”

Twój nauczyciel ma świetny kontakt z uczniami? Pomaga rozwijać talenty? Motywuje do nauki i prowadzi zajęcia z pasją? Zgłoś go do konkursu „Nauczyciel Pomorza". Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 29 czerwca.

Już po raz trzeci organizowany jest konkurs, w którym nagradzani są wyróżniający się pedagodzy pracujący w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego. 


– Poprzednie edycje spotkały się z dużym odzewem w środowisku oświatowym oraz pozwoliły odkryć szerszemu gronu, docenić i wyróżnić wybitnych pedagogów i wychowawców Pomorza, przyczyniając się tym samym do budowania prestiżu szkół i środowisk lokalnych, w których laureaci na co dzień pracują. Mam nadzieję, że tegoroczna edycja konkursu również umożliwi poznanie niezwykłych osobowości wybitnych nauczycieli, jakich – jestem przekonany – w naszym województwie jest wielu – zachęca do zgłaszania kandydatur wyróżniających się pedagogów Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. 
– Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, uwzględniającego ich możliwości i predyspozycje, jak i budowania zespołu klasowego, wspólnego rozwijania zainteresowań i pasji uczniowskich. Wybierani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi autorytetami i mentorami, przyjaźnie towarzyszącymi im w rozwoju intelektualnym i społecznym, przygotowujący młodych Pomorzan do aktywności w społeczeństwie – dodaje marszałek.

Kto może zgłosić wybranego nauczyciela?
Kandydaci powinni wyróżniać się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej. Wniosek o nadanie tytułu mogą złożyć: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje 10 kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych 5 laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciel Pomorza Roku 2018 oraz statuetkę, czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto, laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Do końca czerwca
Wnioski można składać do 29 czerwca 2018 r. Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się do końca września, natomiast uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza" oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w październiku podczas VII Forum Pomorskiej Edukacji. Konkurs jest organizowany przez marszałka województwa pomorskiego. O terminie zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

W 2017 roku, w drugiej edycji konkursu, Nauczycielem Pomorza została Maria Gajewska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza" w 2018 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu).

Kliknij, aby przejść do wniosku:

Wniosek on-line

Do pobrania:

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku): tel. 58 344 01 68 wew. 101 lub sekretariat@pbw.gda.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

view szablon artykułu

Maria Gajewska z Czerska Nauczycielem Pomorza 2017

Nauczyciel Pomorza 2017
Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska UMWP

Podczas VI Forum Edukacji Pomorskiej, które odbyło się 27 października, poznaliśmy zwycięzcę II edycji konkursu.

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał  tytuł Nauczyciela Pomorza 2017 Marii Gajewskiej – nauczycielce języka polskiego z Czerska.

Konkurs Nauczyciel Pomorza przeprowadzony został po raz drugi. Jego celem  jest uhonorowanie najlepszych  nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego, którzy łączą sukcesy w pracy dydaktycznej z umiejętnością wszechstronnego kształtowania osobowości uczniów.


Na tegoroczny konkurs wpłynęło 37 wniosków. Oceniała je komisja, w skład której weszli przedstawiciele: Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Oświatowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, rodziców oraz środowiska akademickiego, organizacji pracodawców, a także mediów. 

Tegoroczna laureatka, pani Maria Gajewska uczy języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Pracuje w zawodzie nauczycielskim 14 lat,  jest autorką wielu publikacji, ale przede wszystkim zwraca uwagę jej umiejętność kontaktu z uczniami. To ich przewodniczka po świecie, skutecznie scalająca różne aspekty uczniowskiej aktywności i zainteresowań – ciekawość świata (turystyka, harcerstwo), spojrzenie na historię (debaty historyczne), zainteresowanie filmem (szkolny DKF), zaangażowanie społeczne i ekologiczne. A  to wszystko przy wykorzystaniu nowatorskich środków i metod przekazu i dotarcia do młodego odbiorcy – telewizji szkolnej, internetu, filmów, e-learningu, tutoringu, akcji społecznych. Jednym słowem, tajemnica sukcesu Pani Marii Gajewskiej tkwi w skuteczności i sukcesach pedagogicznych, osiąganych dzięki właściwemu podejściu do uczniów oraz wszechstronności przekazu i różnorodności stosowanych metod.

Staraliśmy się znaleźć takiego nauczyciela, który charakteryzuje się bardzo dobrym kontaktem z uczniami, ma bardzo dobre relacje z rodzicami, ale również posiada osiągnięcia związane z pracą na rzecz społeczności lokalnej – powiedział Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Bardzo się cieszę, że tytuł Nauczyciela Pomorza 2017 otrzymała pani Maria Gajewska – powiedział wicemarszałek Trawicki. – Poznawanie, opisywanie i zrozumienie przez uczniów otaczającego nas świata to powołanie pomorskiego nauczyciela. Pani Maria niewątpliwie jest uosobieniem nauczyciela z powołaniem. Nauczyciela, który jest dla uczniów autorytetem – dodał wicemarszałek.

Wyróżnienie oraz nagrody pieniężne w konkursie otrzymali:

 • Agnieszka Helena Predygier – nauczycielka bibliotekarka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku. Pracuje w zawodzie od 14 lat.
 • Stanisław Klimowicz – nauczyciel przyrody i geografii z 35-letnim stażem pracy z Zespołu Szkół w Chmielnie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).
 • Sławomir Krzysztof Tyborski – nauczyciel języka francuskiego z 24-letnim stażem pracy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.
 • Aleksandra Miczek – nauczycielka języka polskiego i nauczyciel wspomagający w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim, pracuje w zawodzie od 21 lat.

Laureatce i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

view szablon artykułu

Kto zostanie najlepszym pedagogiem na Pomorzu? Zwycięzcę poznamy w listopadzie

Nauczyciel
Fot. ©Depositphotos/ andresr

Zakończył się nabór wniosków do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2017" ogłoszony przez marszałka województwa pomorskiego. Do kogo trafi statuetka i prestiżowy tytuł? Najlepszego pedagoga poznamy w listopadzie. 

Na konkurs wpłynęło 37 wniosków. Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2017" oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza 2017" oraz wręczenie nagród zaplanowano na listopad.

Zwycięzcą pierwszej edycji konkursu został Piotr Sikorski, nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, który podkreśla, że nagroda ta jest dla niego wyróżnieniem, ale też mobilizacją do większej pracy. 


 

view szablon artykułu

Powiedz światu, że uczy Cię superpedagog! Termin zgłaszania kandydatur do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2017" przedłużony do 23 czerwca

nauczyciel
Fot. ©Depositphotos/yanlev

Jest dla Was partnerem? Motywuje do nauki w sposób pozytywny i ma pasję, która sprawia, że nawet najtrudniejsze zagadnienia stają się zrozumiałe? Znacie takich nauczycieli, prawda? Uczą Was na co dzień. Zróbcie im prezent przed wakacjami! Niech inni się dowiedzą, że macie takich superpedagogów. Zgłoście kandydaturę ukochanego belfra do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2017". Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 czerwca.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców, którzy  mają wszechstronny wpływ na osobowość młodego pokolenia naszego regionu. Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2017" oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wnioski można składać 23 czerwca. Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji. 

Przypominamy, że o terminie zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
 

Jak zgłosić kandydata do tegorocznego konkursu?

Wniosek należy wypełnić tutaj, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Konkurs Nauczyciel Pomorza w 2017 roku" na adres biblioteki (odpowiedzialnej w imieniu marszałka województwa pomorskiego za organizację konkursu):
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Organizatorem konkursu jest marszałek województwa pomorskiego.

 

view szablon artykułu

Druga edycja Konkursu „Nauczyciel Pomorza” w 2017 roku

Nauczyciel
Fot. ©Depositphotos/ andresr

Marszałek Województwa Pomorskiego ogłasza nabór na II edycję Konkursu, mającego na celu uhonorowanie wybitnych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego. Warunki, które musi spełniać kandydat określa Regulamin Konkursu, przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 341/222/17 z dnia 28 marca 2017 roku.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość młodych obywateli naszego regionu. Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza Roku 2017 oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wnioski można składać od 3 kwietnia br. do 31 maja br. Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji – listopad 2017 r.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza" w 2017 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu).

 

Kliknij, aby przejść do wniosku:

Wniosek on-line

 

Do pobrania:

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku): tel. 58 344 01 68 wew. 101 lub sekretariat@pbw.gda.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

view szablon artykułu

Nauczyciel Pomorza 2016 uczy w Słupsku

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Piotr Sikorski, nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, został zwycięzcą organizowanego przez marszałka województwa pomorskiego konkursu „Nauczyciel Pomorza Roku 2016". Tytuł ten marszałek Mieczysław Struk przyznał po raz pierwszy podczas V Forum Pomorskiej Edukacji, które odbyło się 9 listopada 2016 r. w Gdańsku.

 

 

Konkurs „Nauczyciel Pomorza" został zorganizowany z myślą o najwybitniejszych pedagogach, których umiejętność wszechstronnego kształtowania osobowości uczniów – odpowiedzialnych obywateli naszego regionu, zasługuje na wyróżnienie oraz promocję wśród mieszkańców Pomorza.

Celem przeprowadzonego w tym roku po raz pierwszy konkusu było uhonorowanie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego. Tych, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny: intetektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego całego regionu.

Na ogłoszony przez marszałka konkurs wpłynęło 110 wniosków. Oceniała je komisja, w skład której weszli przedstawiciele: Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Oświatowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, rodziców oraz środowiska akademickiego, organizacji pracodawców, a także mediów. 

Do tytułu laureata konkursu komisja rekomendowała 10 nauczycieli. Z tego grona marszałek województwa pomorskiego wskazał Piotra Sikorskiego, który poza tytułem Nauczyciela Pomorza Roku 2016, otrzymał także pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Nagrody trafiły także do czterech wyróżnionych w konkursie nauczycieli.

W następnych latach planowane są kolejne edycje tego konkursu.

Oto wyróżnieni pedagodzy:

Nauczyciel Pomorza Roku 2016 

Piotr Sikorski – nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, w zawodzie od 28 lat, członek prezydenckiej Rady Edukacji; entuzjasta nowych technlogii, które wykorzystuje w codziennej pracy dydaktycznej; jego atutem jest umiejętność zarażania uczniów pasją poznawczą oraz uwrażliwiania na problemy społeczne – jego uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych, a także angażują się w pomaganie innym. 

Piotr Sikorski od lat jest opiekunem Klubu Europejczyka i Szkolnego Klubu Podróżnika, współorganizuje pikniki naukowe i gry miejskie oraz dabaty poświęcone bieżącym wydarzeniom; jest także autorem publikacji „Zapiski starszego belfra", zawierającej wskazówki i porady metodyczne dla nauczycieli, a także przykładowe programy wychowawcze.

Nauczyciele, którzy otrzymali wyróżnienie w konkursie „Nauczyciel Pomorza"
(w kolejności alfabetycznej)

 • Felicja Baska-Borzyszkowska – nauczycielka języka kaszubskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach, w zawodzie od 45 lat, członek Rady Języka Kaszubsiego i Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego; co roku wielu jej uczniów zdaje język kaszubski na egzaminie maturalnym. Felicja Baska-Borzyszkowska jest doradcą metodycznym języka kaszubskiego, opracowuje programy nauczania, prowadzi zajęcia ze studentami przygotowującymi się do uczenia języka kaszubskiego oraz organizuje konkursy i turnieje skierowane zarówno do uczniów, jak i osób dorosłych zainteresowanych językiem kaszubskim. Wyróżniona nauczycielka to niestrudzona propagatoraka kultury i tradycji Kaszub, potrafiąca swoim entuzjazmem zarazić kolejne pokolenia wychowanków.

 

 • Tadeusz Chądzyński – nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości, wicedyrektor VIII Liceum Ogólnoształcącego w Gdańsku, autor wielu innowacji pedagogicznych wspierających edukację ekonomiczną młodych Polaków, stale współpracujący z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; jego uczniowie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą oraz w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Tadeusz Chądzyński działa na rzecz środowiska lokalnego we współpracy ze stowarzyszeniem Nasze Siedlce, angażuje się w organizację festynów, konkursów i turniejów sportowych, a we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Siedlec uczestniczy w programie „Akademia bezpiecznego seniora".

 

 • Anna Niemczynowicz – pedagog szkolny w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, w zawodzie od 15 lat, lider szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego; autorka programu „Gdyńska Giełda Wolontariatu"– od lat inspirująca młodzież do aktywności społecznej. Anna Niemczynowicz nie tylko osobiście angażuje się w akcje społeczne (np. „Rower dla każdego" – tandemowe wycieczki po Gdyni osób niepełnosprawnych w asyście wolontariuszy, „Żagle Pomocy" – zbiórki żywności i odzieży na rzecz uchodźców z Donbasu), lecz potrafi włączyć w te działania gdyńską młodzież – jej podopieczni otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia za różnorodną aktywność na polu społecznym.

 

 • Danuta Pioch – nauczycielka języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Mojszu, w zawodzie od 34 lat, wiceprezes Zrzeszenia Kszubsko-Pomorskiego i przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego, pełni funkcję doradcy metodycznego języka kaszubskiego i edukacji regionalnej, współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną przy przygotowywaniu egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego; swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi nauczycielami i studentami przygotowującymi się do uczenia języka kaszubskiego. Danuta Pioch stale współpracuje z wieloma instytucjami kultury, działa, by upowszechniać kulturę i tradycję Kaszub.

Pozostali nauczyciele, którzy uzyskali rekomendacje komisji w  konkursie „Nauczyciel Pomorza"
(w kolejności alfabetycznej)

 • Waldemar Kotowski
 • Justyna Prolejko
 • Ryszard Szubartowski
 • Ewa Szymańska
 • Agnieszka Tomasik

Podczas V Forum Pomorskiej Edukacji uroczyście ogłoszono także wyniki  plebiscytu „Dziennika Bałtyckiego" „Nauczyciel na medal 2016".

view szablon artykułu

Nominowani w ramach Konkursu Nauczyciel Pomorza

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/yanlev

Złota dziesiątka finalistów konkursu Nauczyciel Pomorza wybrana. 9 listopada poznamy najlepszego nauczyciela 2016 roku.

 

 

 

30 września br. członkowie komisji konkursowej konkursu Nauczyciel Pomorza zarekomendowali Marszałkowi Województwa Pomorskiego dziesięciu kandydatów do tytułu najwybitniejszego nauczyciela na Pomorzu roku 2016. W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu wzięło udział 110 kandydatów, reprezentujących wszystkie pomorskie powiaty. W ocenie komisji konkursowej większość zgłoszonych nauczycieli wykazała imponujące osiągnięcia w różnych obszarach aktywności zawodowej, dlatego wybór najlepszej dziesiątki był trudny. O wysokim poziomie zmagań świadczy fakt, że finalistów konkursu charakteryzuje umiejętność łączenia indywidualnych pasji i aktywności społecznej z inspirującą, rzetelną pracą pedagogiczną oraz niezwykłą aktywnością wychowawczą.

Są wśród nich specjaliści różnych dziedzin i typów szkół (w kolejności alfabetycznej):

 • Felicja Baska-Borzyszkowska - nauczycielka języka kaszubskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach
 • Tadeusz Chądzyński - nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości, wicedyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gdańsku
 • Waldemar Kotowski - nauczyciel geografii i przedsiębiorczości w ZSO nr 1, III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • Anna Niemczynowicz - pedagog szkolny w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • Danuta Pioch - nauczycielka języka kaszubskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu
 • Justyna Prolejko - nauczycielka matematyki, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
  w Czersku
 • Piotr Sikorski - nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku
 • Ryszard Szubartowski - nauczyciel informatyki w ZSO nr 1, III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • Ewa Szymańska - nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Kłaninie
 • Agnieszka Tomasik - nauczycielka języka polskiego, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku

 

W Dniu Edukacji Narodowej warto zwrócić uwagę na sylwetki nominowanych do tytułu Nauczyciela Pomorza, których wyróżniająca praca może być punktem odniesienia dla innych pedagogów i wychowawców województwa pomorskiego.

Spośród finalistów konkursu zostanie wyłonionych pięciu nauczycieli. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza w roku 2016", statuetkę i nagrodę pieniężną, a wybrani kandydaci zostaną uhonorowani równorzędnymi wyróżnieniami.

Laureatów Nauczyciela Pomorza poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 9 listopada w Europejskim Centrum Solidarności, ramach V Forum Pomorskiej Edukacji. Przy tej okazji Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, zaprasza uczestników Forum do dyskusji o potrzebie dialogu edukacyjnego, koncentrującego się wokół edukacji obywatelskiej.

view szablon artykułu

Aktualności

Finaliści Konkursu „Nauczyciel Pomorza” w 2021 roku

Ludzie
Fot. ©Depositphotos/ andresr

Członkowie komisji konkursowej Konkursu „Nauczyciel Pomorza" jak co roku wyłonili dziesięciu nauczycieli, którzy poprzez swoją wybitną działalność mogą być przykładem dla swoich koleżanek i kolegów. Kandydatury do tytułu najwybitniejszego nauczyciela na Pomorzu w roku 2021 zostały zarekomendowane Marszałkowi Województwa Pomorskiego. Wybrano pedagogów, którzy mogą poszczycić się ponadprzeciętną aktywnością na wielu płaszczyznach pracy z uczniem, współpracy z nauczycielami i szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym.

Nominowani do tytułu „Nauczyciel Pomorza Roku 2021" w kolejności alfabetycznej to:

Anna Adryjanek – nauczycielka języka polskiego i wicedyrektorka Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych im. adm. Józefa Unruga w Gdańsku,

Anna Borowicz – nauczycielka biologii i chemii ze Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie,

Agata Borowiec – oligofrenopedagożka i dyrektorka Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku,

Zdzisława Głowienka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku,

Marcin Stanisław Kisielewski – nauczyciel fizyki, informatyki i przedmiotu zawodowego – technik informatyk w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku,

Mariola Romel-Kosiedowska – nauczycielka fizyki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,

Sylwia Ropińska – nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Silnie,

Monika Agnieszka Skwarek – nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku,

Elżbieta Maria Zardzewiały – nauczycielka plastyki i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie,

Kamila Żwirek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopedii i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Lubieszewie.

Spośród finalistów konkursu w sposób szczególny zostanie uhonorowanych pięciu nauczycieli. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2021", statuetkę i nagrodę pieniężną, a pozostali czterej kandydaci wraz z wyróżnieniem odbiorą również nagrody pieniężne.

Laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Nauczyciela Pomorza" poznamy 16 listopada br. w czasie uroczystej gali, która odbędzie się w sali im. Lecha Bądkowskiego (sala okrągła) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

view szablon artykułu

Statuetka Nauczyciela Pomorza

Poniższą statuetkę otrzyma najlepszy nauczyciel Pomorza.