Konkurs Nauczyciel Pomorza

Maria Gajewska z Czerska Nauczycielem Pomorza 2017

Nauczyciel Pomorza 2017
Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska UMWP

Podczas VI Forum Edukacji Pomorskiej, które odbyło się 27 października, poznaliśmy zwycięzcę II edycji konkursu.

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał  tytuł Nauczyciela Pomorza 2017 Marii Gajewskiej – nauczycielce języka polskiego z Czerska.

Konkurs Nauczyciel Pomorza przeprowadzony został po raz drugi. Jego celem  jest uhonorowanie najlepszych  nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego, którzy łączą sukcesy w pracy dydaktycznej z umiejętnością wszechstronnego kształtowania osobowości uczniów.


Na tegoroczny konkurs wpłynęło 37 wniosków. Oceniała je komisja, w skład której weszli przedstawiciele: Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Oświatowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, rodziców oraz środowiska akademickiego, organizacji pracodawców, a także mediów. 

Tegoroczna laureatka, pani Maria Gajewska uczy języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Pracuje w zawodzie nauczycielskim 14 lat,  jest autorką wielu publikacji, ale przede wszystkim zwraca uwagę jej umiejętność kontaktu z uczniami. To ich przewodniczka po świecie, skutecznie scalająca różne aspekty uczniowskiej aktywności i zainteresowań – ciekawość świata (turystyka, harcerstwo), spojrzenie na historię (debaty historyczne), zainteresowanie filmem (szkolny DKF), zaangażowanie społeczne i ekologiczne. A  to wszystko przy wykorzystaniu nowatorskich środków i metod przekazu i dotarcia do młodego odbiorcy – telewizji szkolnej, internetu, filmów, e-learningu, tutoringu, akcji społecznych. Jednym słowem, tajemnica sukcesu Pani Marii Gajewskiej tkwi w skuteczności i sukcesach pedagogicznych, osiąganych dzięki właściwemu podejściu do uczniów oraz wszechstronności przekazu i różnorodności stosowanych metod.

Staraliśmy się znaleźć takiego nauczyciela, który charakteryzuje się bardzo dobrym kontaktem z uczniami, ma bardzo dobre relacje z rodzicami, ale również posiada osiągnięcia związane z pracą na rzecz społeczności lokalnej – powiedział Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Bardzo się cieszę, że tytuł Nauczyciela Pomorza 2017 otrzymała pani Maria Gajewska – powiedział wicemarszałek Trawicki. – Poznawanie, opisywanie i zrozumienie przez uczniów otaczającego nas świata to powołanie pomorskiego nauczyciela. Pani Maria niewątpliwie jest uosobieniem nauczyciela z powołaniem. Nauczyciela, który jest dla uczniów autorytetem – dodał wicemarszałek.

Wyróżnienie oraz nagrody pieniężne w konkursie otrzymali:

 • Agnieszka Helena Predygier – nauczycielka bibliotekarka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku. Pracuje w zawodzie od 14 lat.
 • Stanisław Klimowicz – nauczyciel przyrody i geografii z 35-letnim stażem pracy z Zespołu Szkół w Chmielnie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).
 • Sławomir Krzysztof Tyborski – nauczyciel języka francuskiego z 24-letnim stażem pracy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.
 • Aleksandra Miczek – nauczycielka języka polskiego i nauczyciel wspomagający w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim, pracuje w zawodzie od 21 lat.

Laureatce i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

view szablon artykułu

Kto zostanie najlepszym pedagogiem na Pomorzu? Zwycięzcę poznamy w listopadzie

Nauczyciel
Fot. ©Depositphotos/ andresr

Zakończył się nabór wniosków do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2017" ogłoszony przez marszałka województwa pomorskiego. Do kogo trafi statuetka i prestiżowy tytuł? Najlepszego pedagoga poznamy w listopadzie. 

Na konkurs wpłynęło 37 wniosków. Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2017" oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza 2017" oraz wręczenie nagród zaplanowano na listopad.

Zwycięzcą pierwszej edycji konkursu został Piotr Sikorski, nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, który podkreśla, że nagroda ta jest dla niego wyróżnieniem, ale też mobilizacją do większej pracy. 


 

view szablon artykułu

Powiedz światu, że uczy Cię superpedagog! Termin zgłaszania kandydatur do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2017" przedłużony do 23 czerwca

nauczyciel
Fot. ©Depositphotos/yanlev

Jest dla Was partnerem? Motywuje do nauki w sposób pozytywny i ma pasję, która sprawia, że nawet najtrudniejsze zagadnienia stają się zrozumiałe? Znacie takich nauczycieli, prawda? Uczą Was na co dzień. Zróbcie im prezent przed wakacjami! Niech inni się dowiedzą, że macie takich superpedagogów. Zgłoście kandydaturę ukochanego belfra do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2017". Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 czerwca.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców, którzy  mają wszechstronny wpływ na osobowość młodego pokolenia naszego regionu. Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2017" oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wnioski można składać 23 czerwca. Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji. 

Przypominamy, że o terminie zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
 

Jak zgłosić kandydata do tegorocznego konkursu?

Wniosek należy wypełnić tutaj, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Konkurs Nauczyciel Pomorza w 2017 roku" na adres biblioteki (odpowiedzialnej w imieniu marszałka województwa pomorskiego za organizację konkursu):
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Organizatorem konkursu jest marszałek województwa pomorskiego.

 

view szablon artykułu

Druga edycja Konkursu „Nauczyciel Pomorza” w 2017 roku

Nauczyciel
Fot. ©Depositphotos/ andresr

Marszałek Województwa Pomorskiego ogłasza nabór na II edycję Konkursu, mającego na celu uhonorowanie wybitnych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego. Warunki, które musi spełniać kandydat określa Regulamin Konkursu, przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 341/222/17 z dnia 28 marca 2017 roku.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość młodych obywateli naszego regionu. Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza Roku 2017 oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wnioski można składać od 3 kwietnia br. do 31 maja br. Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji – listopad 2017 r.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza" w 2017 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu).

 

Kliknij, aby przejść do wniosku:

Wniosek on-line

 

Do pobrania:

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku): tel. 58 344 01 68 wew. 101 lub sekretariat@pbw.gda.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

view szablon artykułu

Nauczyciel Pomorza 2016 uczy w Słupsku

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Piotr Sikorski, nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, został zwycięzcą organizowanego przez marszałka województwa pomorskiego konkursu „Nauczyciel Pomorza Roku 2016". Tytuł ten marszałek Mieczysław Struk przyznał po raz pierwszy podczas V Forum Pomorskiej Edukacji, które odbyło się 9 listopada 2016 r. w Gdańsku.

 

 

Konkurs „Nauczyciel Pomorza" został zorganizowany z myślą o najwybitniejszych pedagogach, których umiejętność wszechstronnego kształtowania osobowości uczniów – odpowiedzialnych obywateli naszego regionu, zasługuje na wyróżnienie oraz promocję wśród mieszkańców Pomorza.

Celem przeprowadzonego w tym roku po raz pierwszy konkusu było uhonorowanie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego. Tych, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny: intetektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego całego regionu.

Na ogłoszony przez marszałka konkurs wpłynęło 110 wniosków. Oceniała je komisja, w skład której weszli przedstawiciele: Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Oświatowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, rodziców oraz środowiska akademickiego, organizacji pracodawców, a także mediów. 

Do tytułu laureata konkursu komisja rekomendowała 10 nauczycieli. Z tego grona marszałek województwa pomorskiego wskazał Piotra Sikorskiego, który poza tytułem Nauczyciela Pomorza Roku 2016, otrzymał także pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Nagrody trafiły także do czterech wyróżnionych w konkursie nauczycieli.

W następnych latach planowane są kolejne edycje tego konkursu.

Oto wyróżnieni pedagodzy:

Nauczyciel Pomorza Roku 2016 

Piotr Sikorski – nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, w zawodzie od 28 lat, członek prezydenckiej Rady Edukacji; entuzjasta nowych technlogii, które wykorzystuje w codziennej pracy dydaktycznej; jego atutem jest umiejętność zarażania uczniów pasją poznawczą oraz uwrażliwiania na problemy społeczne – jego uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych, a także angażują się w pomaganie innym. 

Piotr Sikorski od lat jest opiekunem Klubu Europejczyka i Szkolnego Klubu Podróżnika, współorganizuje pikniki naukowe i gry miejskie oraz dabaty poświęcone bieżącym wydarzeniom; jest także autorem publikacji „Zapiski starszego belfra", zawierającej wskazówki i porady metodyczne dla nauczycieli, a także przykładowe programy wychowawcze.

Nauczyciele, którzy otrzymali wyróżnienie w konkursie „Nauczyciel Pomorza"
(w kolejności alfabetycznej)

 • Felicja Baska-Borzyszkowska – nauczycielka języka kaszubskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach, w zawodzie od 45 lat, członek Rady Języka Kaszubsiego i Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego; co roku wielu jej uczniów zdaje język kaszubski na egzaminie maturalnym. Felicja Baska-Borzyszkowska jest doradcą metodycznym języka kaszubskiego, opracowuje programy nauczania, prowadzi zajęcia ze studentami przygotowującymi się do uczenia języka kaszubskiego oraz organizuje konkursy i turnieje skierowane zarówno do uczniów, jak i osób dorosłych zainteresowanych językiem kaszubskim. Wyróżniona nauczycielka to niestrudzona propagatoraka kultury i tradycji Kaszub, potrafiąca swoim entuzjazmem zarazić kolejne pokolenia wychowanków.

 

 • Tadeusz Chądzyński – nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości, wicedyrektor VIII Liceum Ogólnoształcącego w Gdańsku, autor wielu innowacji pedagogicznych wspierających edukację ekonomiczną młodych Polaków, stale współpracujący z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; jego uczniowie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą oraz w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Tadeusz Chądzyński działa na rzecz środowiska lokalnego we współpracy ze stowarzyszeniem Nasze Siedlce, angażuje się w organizację festynów, konkursów i turniejów sportowych, a we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Siedlec uczestniczy w programie „Akademia bezpiecznego seniora".

 

 • Anna Niemczynowicz – pedagog szkolny w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, w zawodzie od 15 lat, lider szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego; autorka programu „Gdyńska Giełda Wolontariatu"– od lat inspirująca młodzież do aktywności społecznej. Anna Niemczynowicz nie tylko osobiście angażuje się w akcje społeczne (np. „Rower dla każdego" – tandemowe wycieczki po Gdyni osób niepełnosprawnych w asyście wolontariuszy, „Żagle Pomocy" – zbiórki żywności i odzieży na rzecz uchodźców z Donbasu), lecz potrafi włączyć w te działania gdyńską młodzież – jej podopieczni otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia za różnorodną aktywność na polu społecznym.

 

 • Danuta Pioch – nauczycielka języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Mojszu, w zawodzie od 34 lat, wiceprezes Zrzeszenia Kszubsko-Pomorskiego i przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego, pełni funkcję doradcy metodycznego języka kaszubskiego i edukacji regionalnej, współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną przy przygotowywaniu egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego; swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi nauczycielami i studentami przygotowującymi się do uczenia języka kaszubskiego. Danuta Pioch stale współpracuje z wieloma instytucjami kultury, działa, by upowszechniać kulturę i tradycję Kaszub.

Pozostali nauczyciele, którzy uzyskali rekomendacje komisji w  konkursie „Nauczyciel Pomorza"
(w kolejności alfabetycznej)

 • Waldemar Kotowski
 • Justyna Prolejko
 • Ryszard Szubartowski
 • Ewa Szymańska
 • Agnieszka Tomasik

Podczas V Forum Pomorskiej Edukacji uroczyście ogłoszono także wyniki  plebiscytu „Dziennika Bałtyckiego" „Nauczyciel na medal 2016".

view szablon artykułu

Nominowani w ramach Konkursu Nauczyciel Pomorza

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/yanlev

Złota dziesiątka finalistów konkursu Nauczyciel Pomorza wybrana. 9 listopada poznamy najlepszego nauczyciela 2016 roku.

 

 

 

30 września br. członkowie komisji konkursowej konkursu Nauczyciel Pomorza zarekomendowali Marszałkowi Województwa Pomorskiego dziesięciu kandydatów do tytułu najwybitniejszego nauczyciela na Pomorzu roku 2016. W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu wzięło udział 110 kandydatów, reprezentujących wszystkie pomorskie powiaty. W ocenie komisji konkursowej większość zgłoszonych nauczycieli wykazała imponujące osiągnięcia w różnych obszarach aktywności zawodowej, dlatego wybór najlepszej dziesiątki był trudny. O wysokim poziomie zmagań świadczy fakt, że finalistów konkursu charakteryzuje umiejętność łączenia indywidualnych pasji i aktywności społecznej z inspirującą, rzetelną pracą pedagogiczną oraz niezwykłą aktywnością wychowawczą.

Są wśród nich specjaliści różnych dziedzin i typów szkół (w kolejności alfabetycznej):

 • Felicja Baska-Borzyszkowska - nauczycielka języka kaszubskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach
 • Tadeusz Chądzyński - nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości, wicedyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gdańsku
 • Waldemar Kotowski - nauczyciel geografii i przedsiębiorczości w ZSO nr 1, III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • Anna Niemczynowicz - pedagog szkolny w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • Danuta Pioch - nauczycielka języka kaszubskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu
 • Justyna Prolejko - nauczycielka matematyki, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
  w Czersku
 • Piotr Sikorski - nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku
 • Ryszard Szubartowski - nauczyciel informatyki w ZSO nr 1, III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • Ewa Szymańska - nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Kłaninie
 • Agnieszka Tomasik - nauczycielka języka polskiego, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku

 

W Dniu Edukacji Narodowej warto zwrócić uwagę na sylwetki nominowanych do tytułu Nauczyciela Pomorza, których wyróżniająca praca może być punktem odniesienia dla innych pedagogów i wychowawców województwa pomorskiego.

Spośród finalistów konkursu zostanie wyłonionych pięciu nauczycieli. Jeden z nich otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza w roku 2016", statuetkę i nagrodę pieniężną, a wybrani kandydaci zostaną uhonorowani równorzędnymi wyróżnieniami.

Laureatów Nauczyciela Pomorza poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 9 listopada w Europejskim Centrum Solidarności, ramach V Forum Pomorskiej Edukacji. Przy tej okazji Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, zaprasza uczestników Forum do dyskusji o potrzebie dialogu edukacyjnego, koncentrującego się wokół edukacji obywatelskiej.

view szablon artykułu

Zmiana terminu przyjmowania wniosków

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/yanlev

W związku z dużym zainteresowaniem pierwszą edycją konkursu "Nauczyciel Pomorza" Marszałek Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków.

 

 

Treść zarządzenia marszałka województwa pomorskiego.

Termin składania wniosków został przesunięty na dzień 31 maja 2016 r.

Aktualny harmonogram konkursu poniżej.

Zmieniony harmonogram konkursu „Nauczyciel Pomorza":

od 15.03.2016 r. do 31.05.2016 r.   składanie wniosków
   
od 1.06.2016 r. do 15.07.2016 r.   ocena zgłoszonych kandydatur
przez Komisję Konkursową
   
do 30.09.2016 r.   rekomendacja Marszałkowi Województwa
Pomorskiego przez Komisję Konkursową
dziesięciu Kandydatów do tytułu „Nauczyciel Pomorza"
   
do 14.10.2016 r.   powiadomienie pisemne rekomendowanych
Kandydatów o terminie wręczenia nagród
   
09.11.2016 r.   uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza
Roku 2016" oraz wręczenie nagród laureatom
Konkursu podczas V Forum Pomorskiej Edukacji

 

Przypominamy, że obowiązuje data wpływu wniosku do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.

view szablon artykułu

Pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza"

$image_alt

 

Doceniając znaczący wpływ edukacji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu i kluczową rolę, jaką pełnią w niej nauczyciele, Marszałek Województwa Pomorskiego podjął decyzję o organizacji konkursu, którego celem jest uhonorowanie wybitnych przedstawicieli tej grupy zawodowej.

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. Jednym z ważniejszych wydarzeń roku będzie pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza". Przy wyborze najlepszego pedagoga będzie brana pod uwagę w szczególności umiejętność indywidualnego traktowania uczniów, dostrzegania ich zainteresowań oraz wspierania w rozwoju uzdolnień. Doceniane będą również umiejętności wychowawcze nauczycieli, przygotowujących uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym regionu.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury wybitnych pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość młodych obywateli naszego regionu. Spośród zgłoszonych nauczycieli komisja konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych trzech laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza roku 2016 oraz statuetkę, zaś dwaj pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas V Forum Pomorskiej Edukacji.

Formularz wniosku - Formularz wniosku – Konkurs Nauczyciel Pomorza.

Wnioski należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza" oraz dokładnym adresem nadawcy, na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
al. Gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):
tel. 58 344 01 68 wew. 101
lub
sekretariat@pbw.gda.pl


Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego oraz stanowiącym załącznik do niej regulaminem konkursu.

Do pobrania:

 1. Uchwała Nr 199/122/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca 2016 r.
 2. Zarządzenie  Nr 6/16 Marszałka Województwa Pomorskiegoz dnia 7 marca 2016 roku.
 3. Uchwała Nr 1083/183/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 października 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie organizacji Konkursu „Nauczyciel Pomorza"
view szablon artykułu