KONTAKT

Gryf - herb
Departament Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Adres:
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sekretariat:
tel. 58 32 68 850
faks 58 32 68 854
e-mail: de@pomorskie.eu

Adam Krawiec

Adam Krawiec

Dyrektor departamentu

de@pomorskie.eu 58 32 68 850
Teresa Szakiel

Teresa Szakiel

z-ca dyrektora ds. edukacji

referat polityki edukacyjnej i szkolnictwa regionalnego
tel. 58 32 68 420/568/860

 

 

Dorota Granoszewska-Babiańska

Dorota Granoszewska-Babiańska

kierownik referatu specjalnych potrzeb edukacyjnych

referat specjalnych potrzeb edukacyjnych
tel. 58 32 68 852

zespół ds. wspierania uzdolnień
tel. 58 32 68 417

zespół ds. edukacji włączającej
tel. 58 32 68 418/1 661

 

 

Monika Gawin

Monika Gawin

kierownik referatu rozwoju kompetencji

referat rozwoju kompetencji
tel. 58 32 68 419/424/425/426/813/395

 

 

Damian Orzeł

Damian Orzeł

kierownik referatu szkolnictwa zawodowego w regionie

referat szkolnictwa zawodowego w regionie
tel. 58 32 68 837/421/428/742

 

 

Magdalena Licznerska

Magdalena Licznerska

kierownik referatu ekonomicznego

referat ekonomiczny
tel. 58 32 68 855/422/423/882