Kontakt

Dyrektor departamentu:
Adam Krawiec 

Sport

z-ca dyrektora ds. sportu:
Maciej Kowalczuk 

kierownik referatu sportu,
Marzena Krefta
tel. 58 32 68 856,

referat Sportu tel. 58 32 68 849/856
                           fax: 58 32 68 854

Edukacja

z-ca dyrektora ds. edukacji:
Teresa Szakiel

referat  szkolnictwa regionalnego
tel. 58 32 68 568/420/860

zespół ds. obsługi projektów edukacyjnych
tel. 58 32 68 422

kierownik referatu aktywizacji zawodowej i społecznej,
Dorota Granoszewska – Babiańska
tel. 58 32 68 852,

zespół ds. szkolnictwa zawodowego w regionie
tel. 58 32 68 426/421/428

zespół ds. monitorowania
tel. 58 32 68 419/424

zespół ds. wspierania uzdolnień
tel. 58 32 68 417/418/425/813

  zespół ds. ekonomicznych
tel. 58 32 68 855

 

 

Departament Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
 
Adres:
ul. Długi Targ 1 - 7
80-828 Gdańsk

Adres do korespondencji:
80-810 Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
 
Sekretariat:
tel. 58 32 68 850
fax: 58 32 68 854
e-mail: des@pomorskie.eu