Jednostki oświatowe SWP

Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym dla poniższych szkół i placówek oświatowych:

 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 
  www.cen.gda.pl
 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
  www.odn.slupsk.pl
 3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku,
  www.pbw.gda.pl
 4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku,
  www.pbw.slupsk.pl
 5. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim,
  www.medyk-stg.pl
 6. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni,
  www.msz.vti.pl
 7. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku, 
  www.medyk.gda.pl
 8. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku,
  www.wzsp.slupsk.pl
 9. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie,
  www.medyk.sztum.pl
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie,
  www.osw2wejherowo.pl
 11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie,
  www.mowkwidzyn.pl

Polecamy