Aktualności

Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne: Szkolenie doskonalące dla nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora żeglarstwa

Zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego na szkolenie doskonalące nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora żeglarstwa w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne

Rusza kolejna edycja staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Prowadzimy rekrutację uczniów pomorskich szkół zawodowych do udziału w IV edycji dodatkowych staży i praktyk zawodowych realizowanych w ramach ww. projektu. Wymiar praktyki/stażu na jednego ucznia wynosi 150 godzin. Praktyka/staż wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego. Wynagrodzenie dla ucznia (płatne po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu) wynosi 1000 zł.

Oferta na realizację projektu

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych".

Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2022

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że 15 września 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia sportowe.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Stypendia przyznawane są w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych". Stypendia dedykowane są wyłącznie uczniom szkoły branżowej oraz technikum.

Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2020/2021

Do 2 sierpnia br. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2020/2021. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022

Do 2 sierpnia br. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2021/2022. Wsparcie przyznawane jest w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja".

Zapraszamy do udziału w VI edycji ogłoszonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego Konkursu „Nauczyciel Pomorza".

Od ponad roku nauczycielom i dyrektorom szkół, a także uczniom i ich rodzicom przyszło się mierzyć z nieznanymi dotychczas wyzwaniami, wymaganiami i oczekiwaniami związanymi z realizacją kształcenia zdalnego.

Gala Konkursu projektów „Razem do zawodu”

W ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2), będącego częścią przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie", realizowany jest konkurs „Razem do zawodu". Konkurs ten, w imieniu Województwa, realizuje Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. W tym roku odbyła się już IV edycja konkursu.

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego

„Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu", złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Edukacyjną ODiTK

Polecamy

Projekt Zdolni z Pomorza

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie

Instytut Badań Edukacyjnych

Wykaz branż kluczowych określonych dla powiatów województwa pomorskiego

Wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego w poszczególnych branżach kluczowych

Baner Nauczyciel Pomorza 2021

Linki zewnętrzne

Deklaracja dostępności