Aktualności

VI edycja Olimpiady Solidarności

Olimpiada

Trwa VI edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pn. „Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii". Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku.

Konkurs ma na celu upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej.

Ponadto ukierunkowanie tematyczne Konkursu utrwala w uczniach poczucie przynależności do kraju i regionu, w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

W VI edycji konkursu wzięli udział uczniowie 55 szkół z województwa pomorskiego.

Etap szkolny przeprowadzony został 26 listopada 2018 r., etap wojewódzki 14 marca 2019 r.

48 finalistów - po troje uczniów z 16 województw, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów podczas drugiego etapu konkursu w dniach 14-17 kwietnia br. - wzięło udział w wizycie studyjnej w Gdańsku, której współorganizatorem było Województwo Pomorskie. Podczas wizyty uczniowie przygotowywali się do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się w dniach 5-7 czerwca br. w Poznaniu.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Konkursu, w tym listą laureatów etapu wojewódzkiego, można zapoznać się na stronie Fundacji – https://olimpiadasolidarnosci.pl/aktualnosci/.

Cele i planowane rezultaty Konkursu wpisują się w cele Strategii Rozwoju Województwa 2020, związane z rozwojem kompetencji kluczowych młodzieży oraz wzmocnieniem regionalnej wspólnoty kulturowej i obywatelskiej (Cel strategiczny 2. Aktywni mieszkańcy), a tym samym w cele Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie w obszarze kapitału społecznego oraz edukacji (Cel szczegółowy 2. Wysoki poziom kapitału społecznego i Cel szczegółowy 3. Efektywny system edukacji).

view szablon artykułu

Polecamy

Projekt Zdolni z Pomorza

Wyszukiwarka szkół zawodowych i kursów

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie

Instytut Badań Edukacyjnych

Wykaz branż kluczowych określonych dla powiatów województwa pomorskiego

Wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego w poszczególnych branżach kluczowych

Linki zewnętrzne

Deklaracja dostępności