Aktualności

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii - już po raz piąty

Już po raz piąty Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku organizuje konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii".

15 marca we wszystkich województwach przeprowadzony został etap wojewódzki konkursu. Wszyscy laureaci etapu wojewódzkiego będą mogli odwiedzić Gdańsk w ramach wizyty studyjnej, która odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia. Podczas wizyty uczniowie nie tylko zwiedzą stolicę bursztynu, ale również wezmą udział w warsztatach filmowych, dziennikarskich, coachingowych oraz doskonalić będą sztukę wystąpień.  

Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera działania Fundacji Centrum Solidarności w zakresie organizacji konkursu, współfinansując koszty związane z udziałem laureatów 16 wojewódzkich etapów w wizycie studyjnej, która odbędzie się w Gdańsku oraz udziałem trzech laureatów z województwa pomorskiego w etapie ogólnopolskim konkursu w Katowicach w dniach 6-7 czerwca.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu, w tym listą laureatów etapu wojewódzkiego, można zapoznać się na stronie fundacji – www.olimpiadasolidarnosci.pl.

O konkursie

Konkurs ma na celu upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej. 

Ponadto ukierunkowanie tematyczne konkursu utrwala w uczniach poczucie przynależności do kraju i regionu, w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Liczba uczestników konkursu każdego roku wzrasta: łącznie w IV edycji w 2017 r. uczestniczyło w nim ok 3000 uczniów z 500 szkół z całej Polski, w tym 200 uczniów z 44 szkół województwa pomorskiego. 

Cele i planowane rezultaty konkursu wpisują się w cele Strategii Rozwoju Województwa 2020, związane z rozwojem kompetencji kluczowych młodzieży oraz wzmocnieniem regionalnej wspólnoty kulturowej i obywatelskiej (Cel strategiczny 2. Aktywni mieszkańcy), a tym samym w cele Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie w obszarze kapitału społecznego oraz edukacji (Cel szczegółowy 2. Wysoki poziom kapitału społecznego i Cel szczegółowy 3. Efektywny system edukacji). 

view szablon artykułu

Polecamy

Projekt Zdolni z Pomorza

Wyszukiwarka szkół zawodowych i kursów

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie

Instytut Badań Edukacyjnych

Wykaz branż kluczowych określonych dla powiatów województwa pomorskiego

Wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego w poszczególnych branżach kluczowych

Linki zewnętrzne