Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/Maya Kruchenkova

Departament Edukacji i Sportu UMWP zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu, o którym mowa wyżej prowadzony jest:

  1. dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończą co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym absolwentów):

- jeśli  w roku szkolnym 2015/2016 osiągnąłeś/osiągnęłaś tytuły laureatów lub finalistów w konkursach turniejach i olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwojewódzkim - możesz ubiegać się o przyznanie stypendium finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II , Rozdział I Regulaminu) – skorzystaj z Elektronicznego formularza wniosku o przyznanie  stypendium - szczegóły dotyczące złożenia wniosku TUTAJ;

 

  1. dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończą klasę VI szkoły podstawowej, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

- jeśli w roku szkolnym 2015/2016 osiągnąłeś/osiągnęłaś wysoką ogólną średnią ocen oraz wysoką średnią ocen z wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, a także wysoki wynik z ostatniego egzaminu zewnętrznego – możesz ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział II Regulaminu) – skorzystaj z Elektronicznego formularza wniosku o przyznanie  stypendium - szczegóły dotyczące złożenia wniosku TUTAJ.

Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

W przypadku ucznia, który spełnia warunki do przyznania obydwu stypendiów należy wypełnić dwa wnioski – odrębnie dla każdego rodzaju stypendium, tzn. skorzystać z obydwu Elektronicznych formularzy wniosków.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy wypełnić wykorzystując elektroniczne formularze wniosków, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami lub przesłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Termin złożenia papierowych wersji wniosków upływa 15 lipca 2016 r.

view szablon artykułu

Regulamin - stypendia 2019/2020

Polecamy

Projekt Zdolni z Pomorza

Wyszukiwarka szkół zawodowych i kursów

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie

Instytut Badań Edukacyjnych

Wykaz branż kluczowych określonych dla powiatów województwa pomorskiego

Wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego w poszczególnych branżach kluczowych