Samorząd Województwa Pomorskiego  prowadzi ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie pomorskim

(podstawa prawna: art. 183 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm. ), § 27 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).

Wykaz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, wymagane dokumenty, terminy oraz dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego znajdują się  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce Sprawy do załatwienia

(https://bip.pomorskie.eu/Article/id,70.html)

Polecamy