Zespół ds. rozwoju zawodowego nauczycieli

Proponowany zakres prac:

kształcenie i doskonalenie nauczycieli (w tym budowa spójnego system doskonalenia nauczycieli), sieci wsparcia nauczycieli, wprowadzanie nowych nauczycieli do zawodu, kondycja stażystów rozpoczynających pracę, wypalenie zawodowe nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Skład zespołu:

1. Krystyna Redlicka - przewodnicząca zespołu Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie (PRO)
2. dr hab. Maria Groenwald Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Nauk Społecznych
3. Jarosław Kordziński Ośrodek Rozwoju Edukacji EDUCATOR w Krokowej
4. Jolanta Tersa  Starostwo Powiatowe w Kartuzach
5. Renata Ropela Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
6. Bożena Żuk  Ośrodek Doskonlenia Nauczycieli w Słupsku
7. dr Agnieszka Tomasik  V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
8. dr Eliza Czerka-Fortuna Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych
9. dr Andrzej Laskowski Szkoła Podstawowa w Kończewie (gm. Kobylnica)
10. Iwona Tanewska Kuratorium Oświaty w Gdańsku
11. Katarzyna Gęba - sekretarz zespołu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku