Zespół ds. kształcenia na potrzeby rynku pracy

Proponowany zakres prac:

monitorowanie realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy", doradztwo edukacyjno-zawodowe na wszystkich etapach kształcenia, monitorowanie losów absolwentów, współpraca szkół i uczelni z pracodawcami, współpraca instytucji oświatowych z instytucjami rynku pracy, szkolnictwo ogólne a rynek pracy, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz działania związane ze wsparciem uczniów - pracowników młodocianych.

Skład zespołu:

1. Jarosław Filipczak - przewodniczący zespołu Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (PRO)
2. prof. dr hab. Piotr Dominiak Politechnika Gdańska
3. Wojciech Szczepański Pracodawcy Pomorza (PRO)
4. mgr inż. Piotr Cymanowski Rada Odzdziału RIGP, Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie
5. Jan Stawicki Zespół Szkół Pondgimnazjalnych nr 3 w Malborku (PRO)
6. Joanna Witkowska Wojewódzki Urząd Pracy w  Gdańsku (PRO)
7. Dariusz Gobis Pomorksa Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PRO)
8. Danuta Woronowicz Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
9. Jakub Latoszewski  
10.  Andrzej Cylwik - sekretarz zespołu Centrum Eduakcji Nauczycieli w Gdańsku