Zespół ds. edukacji morskiej

Proponowany zakres prac:

Zadaniem zespołu jest usystematyzowanie oraz współkoordynacja dziań związanych z edukacją morską oraz podejmowania inicjatyw wspierających otwarcie mieszkańców Pomorza na szerokorozumianą problematykę morską. 

Skład zespołu:

1. Aleksandra Bąkowska - przewodnicząca zespołu Przedszkole nr 12 w Słupsku (PRO)
2. kmdr ppor. rez. Dariusz Kloskowski Fundacja Sub ventum w Słupsku
3. Janusz Frąckowiak Yacht Club Rewa
4. Maciej Barański Szkoła Podstawowa w Łebie
5. Małgorzata Bukowska-Ulatowska Centrum Edukacji Naczycieli w Gdańsku 
6. Bożena Żuk Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
7.  Iwona Poźniak - sekretarz zespołu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku